Dela segment

Beroende på dina behörigheter kan du dela segment med hela organisationen, grupper eller enskilda användare.

Administratör
Kan dela segment med alla, med grupper och med användare. Grupper konfigureras som behörighetsgrupper i Admin Console.
Icke-administratör
Kan endast dela segment med enskilda användare.

När ska ni dela segment med hela företaget jämfört med bara en grupp användare eller enskilda? Här är några tips du kan följa:

  • Som administratör kan du dela ett segment med All om det används av hela företaget och alla känner sig bekväma med att använda det. I det här fallet bör du även överväga att göra det till ett godkänt-segment.

  • Som administratör kan du dela ett segment med en specifik Group om segmentet ger ett bra affärsvärde för det teamet. Godkänn inte den här typen av segment officiellt.

  • Som administratör eller enskild användare kan du dela ett segment med andra personer för att granska och validera ett segment. Om det inte visar sig användbart kan det kasseras. Godkänn inte den här typen av segment officiellt.

  1. Markera kryssrutan bredvid segmentet som du vill dela i segmenthanteraren. Verktygsfältet för segmenthantering visas.

  2. Klicka på Share .

    Om du är administratör kan du välja All eller välja mellan Groups och Users i din organisation. Som icke-administratör kan du bara se enskilda användare. Använd fältet Search för att söka efter grupper eller användare. 1. Klicka på Share.

    Ikonen Delad visas bredvid segmentet:

  3. Du kan filtrera segment som delas med dig genom att gå till Filters > Other Filters > Shared with Me.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e