Godkänna segment

I segmenthanteraren kan du skapa ett arbetsflöde som innefattar godkännande av segment för olika programnivåer, för specifika avdelningar eller grupper, och som är förenligt med rapporteringsprinciperna.

NOTE
Administratörer kan också godkänna segment (och andra komponenter) från datamappningslistan, enligt beskrivningen i Redigera komponentposter i Data Dictionary.
Alla segment som är godkända i datamallen återspeglas i segmenthanteraren. På samma sätt återspeglas mätvärden som har godkänts i segmenthanteraren i datamappningslistan.

Så här flaggar du ett segment som godkänt:

  1. Markera kryssrutan till vänster om segmenttiteln i segmenthanteraren.

  2. Klicka Approve i aktivitetsfältet för segmenthantering.

  3. Överväg att dela de godkända segmenten med din organisation.

  4. Klicka på OK.

  5. Lägg märke till godkännandeikonen bredvid segmentet i listan.

  6. Du kan också avgodkänna ett godkänt segment genom att klicka på Unapprove.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e