Redigera komponentposter i Data Dictionary

Analysadministratörer kan redigera komponentposter i Data Dictionary för en given Report Suite. Alla ändringar som görs är synliga för alla användare av Report Suite.

Så här redigerar du en komponent i Data Dictionary:

 1. Gå till det Analysis Workspace-projekt som innehåller komponenten som du vill redigera.

 2. Välj Dataordlista ikonen till vänster i Analysis Workspace. (Alternativa sätt att komma åt dataordlistan beskrivs i"Åtkomst till dataordlistan" i Översikt över dataordlistan.)

  Fönstret Data Dictionary visas.

  Administratörsvy för datamordlista

 3. Kontrollera att rätt Report Suite är markerat i listrutan. Som standard visas den rapportsvit som du redan ingår i.

 4. (Valfritt) I sökfältet börjar du skriva namnet på komponenten som du vill redigera.

  Komponenttypen kan identifieras med både färg och ikon. Dimensioner Dimension, ikon är orange, Segment Segmentikon är blå, Datumintervall Ikon för datumintervall är lila, och Mått Mätningsikon är gröna. Ikonen Adobe anger antingen en mall för beräknade mätvärden eller en segmentmall och räknesymbolen Beräkningsikon har angett ett beräknat mått som har skapats av en Analytics-administratör i organisationen.

 5. (Valfritt) Välj Filter icon Ikon för dataordlistefilter väljer du sedan något av följande filteralternativ för att filtrera komponentlistan:

Alternativ
Funktion
Godkänd
Visa endast komponenter som har markerats som Godkänd av en administratör.
Favoriter
Visa endast komponenter som finns i din favoritlista. Mer information om hur du lägger till komponenter i din favoritlista finns i Komponenter - översikt.
Dimensioner
Visa endast komponenter som är Dimensioner. (Det här alternativet är också tillgängligt i Snabbfilter -fliken när du först kommer åt datamordlistan.)
Mätvärden
Visa endast komponenter som är mätvärden. (Det här alternativet är också tillgängligt i Snabbfilter -fliken när du först kommer åt datamordlistan.)
Segment
Visa endast komponenter som är segment. (Det här alternativet är också tillgängligt i Snabbfilter -fliken när du först kommer åt datamordlistan.)
Datumintervall
Visa endast komponenter som är datumintervall. (Det här alternativet är också tillgängligt i Snabbfilter -fliken när du först kommer åt datamordlistan.)
Visa alla
Visa alla komponenter. Det här alternativet är endast tillgängligt för administratörer.
Ej godkänt
Visa endast komponenter som ännu inte har markerats som Godkända av en administratör. Som administratör är detta användbart när du identifierar komponenter som kräver granskning och godkännande. Det här alternativet är endast tillgängligt för administratörer.
Beskrivning saknas
Visa endast komponenter som ännu inte har någon beskrivning i fältet Beskrivning. Det här alternativet är endast tillgängligt för administratörer.
Visa dubbletter

Visa bara komponenter som har samma namn eller definition som en annan komponent i den valda rapportsviten. Namn eller definitioner måste vara exakta matchningar för att kunna visas som dubbletter.

Det här alternativet är endast tillgängligt för administratörer.

OBS! För definitioner omfattar detta både de komponenter du skapar och de som tillhandahålls av Adobe. För namn innehåller detta för närvarande bara komponenter som du skapar och inte de som tillhandahålls av Adobe. Dubblettnamn för komponenter som tillhandahålls av Adobe läggs till i en framtida version.

Inga senaste data
Visa endast komponenter som inte har samlat in några data under de senaste 90 dagarna. Det här alternativet är endast tillgängligt för administratörer.
Skapad av Adobe
Visa endast komponenter som har skapats av Adobe. Komponenter som har skapats av en administratör eller en annan användare i organisationen visas inte.
 1. (Valfritt) Välj Sortera icon Ikon för att sortera komponenter väljer du sedan något av följande filteralternativ för att sortera komponentlistan:
Alternativ
Funktion
Rekommenderas
Sorterar komponenter med de som rekommenderas högst upp i listan. Komponenter som du eller andra i organisationen använder oftast och senast visas högst upp i listan.
Alfabetiskt
Sorterar komponenterna i bokstavsordning.
Kategorisisk
Sorterar komponenter efter komponenttyp (dimension, mått, segment, datumintervall).
 1. Markera den komponent som du vill redigera i listan med komponenter.

 2. Välj Redigera icon Ikon för redigering av dataordlista bredvid komponentnamnet.

 3. Redigera någon av följande information om komponenten:

Alternativ
Funktion
Godkänd

Anger att komponenten har granskats och godkänts av administratören.

När en komponent har godkänts kan administratören ta bort godkännandet genom att välja Godkänd -knappen.

Godkännande krävs

Anger att komponenten ännu inte har granskats och godkänts av administratören.

Administratörer kan välja att Godkänn. Om du väljer det här alternativet markeras komponenten som"Godkänd" för användare.

Beskrivning
Beskriver komponentens avsedda funktion. (Den här informationen läggs till av Analytics-administratören, enligt beskrivningen i Lägga till komponentbeskrivningar.)
Används ofta tillsammans med

Visar komponenter som används oftast med den komponent som du visar.

Upp till 5 komponenter visas för de 5 primära komponenttyperna: Mått, Beräknat mätvärde, Dimension, Segment och Datumintervall.

Listan baseras på data från de senaste 90 dagarna. Endast de komponenter som du har åtkomst till visas.

Administratörer kan strukturera de komponenter som användarna ser i det här avsnittet genom att välja önskade komponenter i Inkludera alltid och Uteslut alltid nedrullningsbara fält. Innan du strukturerar de komponenter som användarna ser ska du först använda Visa alla filtrera så att du ser alla komponenter som inte delas med dig.

Liknar

Visar komponenter med liknande namn som den komponent som du visar.

Upp till 5 komponenter visas för de 5 primära komponenttyperna: Mått, Beräknat mätvärde, Dimension, Segment och Datumintervall.

Endast de komponenter som du har åtkomst till visas.

Alla dubblettkomponenter i rapportsviten visas också här. Analysadministratörer bör identifiera och ta bort alla dubblettkomponenter, vilket beskrivs i Övervaka dataordlistans hälsa.

Administratörer kan strukturera de komponenter som användarna ser i det här avsnittet genom att välja önskade komponenter i Inkludera alltid och Uteslut alltid nedrullningsbara fält. Innan du strukturerar de komponenter som användarna ser ska du först använda Visa alla filtrera så att du ser alla komponenter som inte delas med dig.

OBS! För närvarande är Liknar -avsnittet innehåller bara komponenter som du skapar och inte de som tillhandahålls av Adobe. Komponenter som tillhandahålls av Adobe kommer att läggas till i en framtida version.

Taggar
Visar alla taggar som har tillämpats på komponenten. Användare med administratörsbehörighet kan lägga till taggar när komponenten redigeras.
Komponenttyp
Visar vilken typ av komponent det är, oavsett om det är en Dimension, ett mått, ett segment eller ett datumintervall.
Skapad av
Visar namnet på den användare som skapade komponenten.
Förhandsgranska
Visar en förhandsgranskning av hur komponenten ser ut i Analysis Workspace.
Senast ändrad
Visar den dag som komponenten senast ändrades. Det här avsnittet visas när du visar segment, beräknade värden och datumintervall.
 1. Klicka på Spara icon Ikonen Spara i datamordlista för att spara ändringarna.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc