År

'År' dimension rapporterar det år då ett visst mått inträffade. Den första dimensionsuppgiften är det första året i datumintervallet och den sista dimensionsuppgiften är det senaste året i datumintervallet.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla implementeringar. Om en rapportsvit innehåller data fungerar den här dimensionen.

Dimensioner

Dimensioner omfattar ett givet år, med datum inom parentes.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e