Anledning till avanmälan av spårning

Den här sidan refererar till dimension som gör att du kan se möjliga dataeffekter av att aktivera vissa inställningar för Report Suite. Det är inte relaterat till Adobe Experience Cloud ID-anmälningstjänst.

Dimensionen Anledning till avanmälan av spårning fungerar som en förhandsgranskning av data som skulle uteslutas om du aktiverade sekretessinställningar. Den här dimensionen används främst för att avgöra om implementeringen skulle påverkas negativt om du aktiverade den Sekretessinställningar under Report Suite-inställningar.

Vanliga implementeringar ser 1 % eller mindre av den totala trafiken för rapportsviten i den här dimensionen om sekretessinställningarna ännu inte har aktiverats. Procent högre än 1 % av all trafik tyder på ett potentiellt implementeringsproblem som hindrar AppMeasurementet från att ställa in cookies från första part.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla implementeringar som ännu inte har aktiverats Sekretessinställningar. Om din organisation redan har aktiverat Remove users who have blocked all cookies den här dimensionen innehåller inga data för webbläsare både för datorer och mobila enheter.

Dimensioner

Dimensionerna innehåller "Cookies disabled by Desktop Browser" och "Cookies disabled by Mobile Browser".

  • Cookies inaktiverade av datorwebbläsaren: besökaren blockerade cookies med en webbläsare på datorn, och Remove users who have blocked all cookies on desktop browsers är inaktiverat.
  • Cookies inaktiverade av mobilwebbläsaren: besökaren blockerade cookies med en mobilwebbläsare, och Remove users who have blocked all cookies on mobile browsers är inaktiverat.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e