Stöd för permanenta cookies

"Persistent cookie support" dimension visar om träffen använde en besökaridentifierare som härstammar från en beständig källa. Den vanligaste beständiga källan är från en cookie, men kan även använda mobilrubriker och andra källor.

Fyll den här dimensionen med data

Adobe bestämmer värdet för den här dimensionsserversidan baserat på källan för träffens identifierare. Det finns inget sätt att ställa in den direkt. Det fungerar som det ska för alla implementeringar.

Dimensioner

  • Enabled: Träffens besökaridentifierare kommer från en källa som vanligtvis består. De vanligaste exemplen är aid, fid, eller mid frågesträngsparametrar när de hämtar sina värden från en cookie.
  • Disabled: Träffens besökaridentifierare kom från en källa som Adobe inte känner igen som beständig, till exempel IP + användaragentsträng. Dimensionsobjektet innehåller även anpassade besökar-ID:n som använder visitorID variabel.
  • Cookie-stöd: AppMeasurementet försöker ange en allmän cookie. Dimensionsobjektet baseras på om cookien har angetts.
  • Stöd för permanenta cookies: Dimensionsobjektet baseras på om träffens identifierare kommer från en beständig källa, till exempel en cookie.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e