Identifierat läge

Identifierat tillstånd dimension är specifikt för Enhetsövergripande analys virtuella rapportsviter. Den rapporterar om träffar identifieras (sammanfogas) eller inte av systemet när rapporten körs. Denna dimension är till hjälp när det gäller att förstå hur väl CDA sammanfogar eller"komprimerar" data.

Fyll den här dimensionen med data

Så länge du har Enhetsövergripande analys som är konfigurerad för en virtuell rapportsvit fungerar den här dimensionen som den ska.

Dimensioner

Dimensionerna innehåller "Identified" och "Unidentified".

  • "Identified": Träffen mappas till en person.
  • "Unidentified": Träffen är inte mappad till en person och kan inte mappas med någon attribueringsmetod.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e