Timme

Timme dimension rapporterar timmen då ett givet mätresultat inträffade (avrundat nedåt). Den första dimensionsartikeln är den första timmen i datumintervallet, och den sista dimensionsartikeln är den sista timmen i datumintervallet. Denna dimension är värdefull för trendrapporter eftersom den gör att du kan se mätvärden över tid.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla implementeringar. Om en rapportsvit innehåller data fungerar den här dimensionen.

Dimensioner

Dimensioner omfattar en viss timme inom rapportens datumintervall tillsammans med dess datum. Det är formaterat som HH:HH YYYY-MM-DD.

Besparingstid för dagsljus

Sommartid är en övning där klockor ställs in en timme framåt på våren och backa en timme i hösten. Om DST används i en rapportsvits tidszon justerar Adobe data efter den timmen.

  • När sommartid börjar: I mars visar rapporter vanligtvis ett timgap i data där sommartid börjar. Timmen fanns inte, så den ingår inte i datainsamlingen. Observera att en liten mängd data fortfarande kan göra det till den här timmen. Adobe datainsamlingsservrar tar flera sekunder (upp till en minut) att ta hänsyn till DST-justeringar.
  • När sommartid slutar: I november visas vanligtvis en dubbel-staplad timme där sommartid tar slut. Timmen inträffade två gånger, så båda timmarna sammanställs i rapporter.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e