Dagar sedan senaste besök

Dagar sedan senaste besök dimension Mäter hur lång tid som förflutit mellan besökarens aktuella träff och deras tidigare besök (om det finns något). Den här dimensionen hjälper dig att förstå det beteende besökare gör efter att ha besökt din webbplats. Exempel:

  • Hur ofta återbesöker användarna webbplatsen?
  • Hur korrelerar returfrekvensen med konvertering? Besök återkommande köpare ofta eller sällan?
  • Återkommer användare som klickar på kampanjer ofta?

Nybörjarbesökare ingår inte i den här dimensionen.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen fungerar som den ska för alla implementeringar. Om en rapportsvit innehåller data fungerar den här dimensionen.

Dimensioner

Dimensionen omfattar antalet dagar mellan besökarens senaste besök och den aktuella träffen. Varje antal dagar är en separat dimensionspost med "Same day" där en besökares senaste besök och den aktuella träffen inträffade samma dag.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e