Dagar sedan senaste köp

Dagar sedan senaste köp dimension mäter den tid som gått mellan besökarens aktuella träff och deras senaste köp vid den tidpunkten. Den här dimensionen hjälper dig att förstå det beteende besökare gör efter att ha köpt något på din webbplats.

Besökare som aldrig köpt något ingår inte i denna dimension. Dessutom kommer träffar som utlösts innan besökarens första inköp inte heller att inkluderas. Endast träffar efter besökarens första köp.

Fyll den här dimensionen med data

Adobe fyller automatiskt i den här dimensionen baserat på purchase-händelsen i din implementering. Om du implementerar purchase-händelsen på din webbplats fungerar alltid den här dimensionen.

Dimensioner

Dimensioner omfattar antalet dagar mellan besökarens senaste köp och den aktuella träffen. Varje antal dagar är en separat dimensionspost där"samma dag" inträffar där besökarens senaste köp och den aktuella träffen inträffar samma dag.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e