Analytics-Dimensioners kompatibilitet

Den här sidlistan dimensioner stöds i deras respektive Analytics-funktioner.

NOTE
Anpassade variabelnamn, klassificeringar och besökarattribut tas inte med i listan. Dessa dimensionsobjekt är specifika för enskilda rapportsviter.

Dimensioner som stöds i Analysis Workspace

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Analyser för Target
targetraw
Målgrupps-ID
mcaudiences
Webbläsare
browser
Typ av webbläsare
browsertype
Kategori
category
Städer
geocity
Färgdjup
colordepth
Anslutningstyp
connectiontype
Cookie-stöd
cookie
Länder
geocountry
Kundlojalitet
customerloyalty
Anpassade konverteringsvariabler
evar1, evar2, osv.
Custom Insight Vars
prop1, prop2, osv.
Egen länk
customlink
Dagar före första köpet
daysbeforefirstpurchase
Dagar sedan senaste köp
dayssincelastpurchase
Domän
filtereddomain
Hämta länk
downloadlink
Inmatningssida
entrypage
Inmatningssidans originalformat
entrypageoriginal
Avsluta länk
exitlink
Första beröringskanalen
firsttouchchannel
Första beröringskanaldetalj
firsttouchchanneldetail
Java aktiverat
javaenabled
Språk
language
Senaste beröringskanal
lasttouchchannel
Senaste beröringskanaldetalj
lasttouchchanneldetail
Listvariabler
listvariables
Marknadsföringskanal
marketingchannel
Stöd för mobilljud
mobileaudiosupport
Mobiloperatör
mobilecarrier
Mobil färgdjup
mobilecolordepth
Stöd för Mobile Cookie
mobilecookiesupport
Mobil enhet
mobiledevicename
Typ av mobil enhet
mobiledevicetype
Maximal e-postlängd för mobil
mobileemaillength
Stöd för mobilbilder
mobileimagesupport
Mobiltillverkare
mobilemanufacturer
Mobiloperativsystem (borttaget)
mobileos
Höjd på mobilskärm
mobilescreenheight
Storlek på mobilskärm
mobilescreensize
Bredd på mobilskärm
mobilescreenwidth
Högsta URL-längd för mobil webbläsare
mobileurllength
Stöd för mobilvideo
mobilevideosupport
Bildskärmsupplösning
monitorresolution
Operativsystem
operatingsystem
Ursprunglig referensdomän
referringdomainoriginal
Sida
page
Sidorna hittades inte
pagesnotfound
Produkt
product
Referent
referrer
Referenstyp
referrertype
Refererande domän
referringdomain
Regioner
georegion
Returfrekvens
returnfrequency
SC-TnT
tntbase
Sökmotor
searchengine
Sök nyckelord
searchenginekeyword
Sökmotor - naturlig
searchenginenatural
Sökmotor - betald
searchenginepaid
Söknyckelord - naturligt
searchenginenaturalkeyword
Söknyckelord - Betald
searchenginepaidkeyword
Alla söksidrankning
searchenginepagerank
Server
server
Besök på en sida
singlepagevisits
Platsavsnitt
sitesections
Tillagd tid per besök - granulerad
sitetime
Spårningskod
campaign
US DMA
geodma
USA
state
Tid före händelse
timeprior
Tid per besök - paketerad
timespent
Besöksdjup
pathlength
Besök nummer
visitnumber
Postnummer
zip
AM/PM
timepartampm
Webbläsarhöjd - paketerad
browserheightbucketed
Webbläsarbredd - paketerad
browserwidthbucketed
Dag
daterangeday
Dag i månaden
timepartdayofmonth
Veckodag
dayofweek
Veckodag
timepartdayofweek
Dag på året
timepartdayofyear
Dagar sedan senaste besök
dayssincelastvisit
Anpassade insikter för inträde
entryprops
Variabler för anmälningslista
entrylistvariables
Startserver
entryserver
Avsnittet Inmatningswebbplats
entrysitesections
Avsluta anpassade insikter
exitprops
Avsluta listvariabler
exitlistvariables
Avsluta sidan
exitpage
Avsluta servern
exitserver
Avsluta webbplatsavsnittet
exitsitesections
Träff-djup
hitdepth
Träfftyp
hittype
Timme
daterangehour
Timme på dagen
timeparthourofday
Information om marknadsföringskanal
marketingchanneldetail
Minut
daterangeminute
Max bokmärkeslängd för mobil
mobilebookmarklength
Mobilenhetsnummer
mobiledevicenumber
Mobil DRM
mobiledrm
Mobile Information Services
mobileinformationservices
Mobil Java VM
mobilejavavm
Dekoration av mobilpost
mobilemaildecoration
Mobile Net-protokoll
mobilenetprotocols
Mobil push to Talk
mobilepushtotalk
Månad
daterangemonth
Månad på året
timepartmonthofyear
Operativsystemstyper
operatingsystemgroup
Betalsökning
paidsearch
Stöd för permanenta cookies
persistentcookie
Kvartal
daterangequarter
Kvartal på året
timepartquarterofyear
Undersökning
surveybase
Tid som använts på sidan - paketerad
averagepagetime
Tid som använts på sidan - Detaljerad
pagetimeseconds
Orsak till avanmälan av spårning
optoutreason
Veckodag/vecka
timepartweekdayweekend
Vecka
daterangeweek
År
daterangeyear

Innehållsmedvetna dimensioner stöds endast i Analysis Workspace

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Activity Map XY
clickmapxy
ID för mediesession
videosessionid
Nielsen Access Method
nielsenaccmethod
Nielsen App ID
nielsenappid
Nielsen Channel Asset
nielsenchannelasset
Nielsen Content Type
nielsencontenttype

Innehållsmedvetna dimensioner som stöds av Analysis Workspace

Video (Media Analytics)

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Innehåll
video
Innehållssegment
videosegment
Innehållstyp
videocontenttype
Namn på annonsspelaren
videoadplayername
Lägg till i rutposition
videoadinpod
Släppta bildrutor
videoqoedroppedframecountevar
Fel
videoqoeerrorcountevar
Genomsnittlig bithastighet
videoqoebitrateaverageevar
Bithastighetsändringar
videoqoebitratechangecountevar
Buffertvaraktighet totalt
videoqoebuffertimeevar
Bufferthändelser
videoqoebuffercountevar
Tid att starta
videoqoetimetostartevar
Annonsruta
videoadpod
Mediesökväg
videopath
Annons
videoad
Innehållsspelarens namn
videoplayername
Innehållskanal
videochannel
Kapitel
videochapter
Innehållsnamn (variabel)
videoname
Innehållslängd (variabel)
videolength
Annonsnamn (variabel)
videoadname
Annonslängd (variabel)
videoadlength
Visa
videoshow
Säsong
videoseason
Episod
videoepisode
Nätverk
videonetwork
Visa typ
videoshowtype
Annonsladdningar
videoadload
MVPD
videomvpd
Dag - del
videodaypart
Annonsör
videoadadvertiser
Kampanj-ID
videoadcampaign
Genre
videogenre
Strömtyp
videostreamtype
Fel-ID för Player SDK
videoqoeplayersdkerrors
Externa fel-ID
videoqoeextneralerrors
Medieflödestyp
videofeedtype
Ange mediesökväg
entryvideopath
Avsluta mediasökväg
exitvideopath
Anmälningsgenre
entryvideogenre
Avsluta genre
exitvideogenre
SDK-fel-ID för Entry Player
entryvideoqoeplayersdkerrors
Avsluta SDK-fel-ID för spelaren
exitvideoqoeplayersdkerrors
Externa fel-ID för post
entryvideoqoeextneralerrors
Avsluta externa fel-ID
exitvideoqoeextneralerrors

Adobe Social

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Villkor
socialterm
Sociala plattformar/egenskaper
socialcontentprovider
Författare
socialauthor
Språk
sociallanguage
Latitud/longitud
sociallatlong
Spåra tillgångar
socialassettrackingcode
Ägda sociala egenskaper
socialaccountandappids
Ägda post-ID:n
socialownedpostids
Ägda sociala definitioner
socialinteractiontype
Ägda egenskaps-ID
socialownedpropertyid
Ägd egenskap kontra program
socialownedpropertypropertyvsapp
Namn på ägd egenskap
socialownedpropertyname
Ägd definitionsegenskap kontra post
socialowneddefinitionpropertyvspost
Insiktstyp för ägardefinition
socialowneddefinitioninsighttype
Insiktsvärde för ägardefinition
socialowneddefinitioninsightvalue
Ägardefinitionsmått
socialowneddefinitionmetric
Tillgång
socialmediaid

Mobil-SDK

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Första startdatum
mobileinstalldate
Program-ID
mobileappid
Startnummer
mobilelaunchnumber
Dagar sedan första användningen
mobiledayssincefirstuse
Dagar sedan senaste användning
mobiledayssincelastuse
Timme på dagen (SDK)
mobilehourofday
Veckodag (SDK)
mobiledayofweek
Operativsystem (SDK)
mobileosenvironment
Dagar sedan senaste uppgraderingen
mobiledayssincelastupgrade
Startar sedan senaste uppgraderingen
mobilelaunchessincelastupgrade
Enhetsnamn (SDK)
mobiledevice
Operativsystemversion (SDK)
mobileosversion
Beacon Major
mobilebeaconmajor
Beacon Minor
mobilebeaconminor
Beacon UUID
mobilebeaconuuid
Beacon Proximity
mobilebeaconproximity
Placering (ned till 10 km)
latlon1
Plats (ned till 100 m)
latlon23
Plats (ned till 1 m)
latlon45
Intressepunktens namn
pointofinterest
Avstånd till intressecentrum
pointofinterestdistance
Positionsnoggrannhet
mobileplaceaccuracy
Montera kategori
mobileplacecategory
Plats-ID
mobileplaceid
Betaversion av ingång
entrymobilebeaconmajor
Avsluta Beacon Major
exitmobilebeaconmajor
Anmäl dig till Beacon Minor
entrymobilebeaconminor
Avsluta Beacon Minor
exitmobilebeaconminor
Ange Beacon UUID
entrymobilebeaconuuid
Avsluta Beacon UUID
exitmobilebeaconuuid
Anmäl beacon-närhet
entrymobilebeaconproximity
Avsluta Beacon-närhet
exitmobilebeaconproximity

Adobe Advertising Cloud (AMO)

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
AMO EF-ID
amo_ef_id
AMO-ID
amo_cid

Activity Map

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Activity Map Link per region
clickmaplinkbyregion
Activity Map
clickmapregion
Activity Map Link
clickmaplink
Sida för Activity Map
clickmappage

Nielsen Integration

Mer information om hur du implementerar integreringen finns i Nielsen Extension.

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Nielsen Ad Model
nielsenadmodel
Nielsen Segment C
nielsensegmentc
Nielsen Segment B
nielsensegmentb
Nielsen Segment A
nielsensegmenta
Nielsen Content ID
nielsencontentid
Nielsen Asset/Program
nielsenasset
Nielsen VCID
nielsenvcid
Nielsen Opt Out
nielsenoptout
Nielsen Client ID + VCID
nielsenclientidvcid
Nielsen Client ID
nielsenclientid
Anmäl dig till Nielsen Opt Out
entrynielsenoptout
Avsluta Nielsen Opt Out
exitnielsenoptout
Klient-ID för inträde i Nielsen + VCID
entrynielsenclientidvcid
Exit Nielsen Client ID + VCID
exitnielsenclientidvcid
Klient-ID för tävlingsbidrag till Nielsen
entrynielsenclientid
Exit Nielsen Client ID
exitnielsenclientid

Adobe Experience Manager (AEM)

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Tillgångs-ID
aemassetid
Resurskälla
aemassetsource
Klickat på resurs-ID
aemclickedassetid
Inmatningstillgångs-ID
entryaemassetid
Avsluta resurs-ID
exitaemassetid

Adobe Campaign

Dimensionens namn (visas i analysgränssnittet)
Dimension-ID (används i API-begäranden)
Adobe Campaign Executed Delivery ID
ac_delivery_internal_name
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e