Anmälan till samtyckeshantering

Medgivandehanteringsanmälan dimension visar vilka sekretessinställningar som en besökare har valt. Du kan använda den här dimensionen för att filtrera data baserat på sekretessinställningar eller se de vanligaste anledningarna till sekretessavanmälan.

Fyll den här dimensionen med data

Den här dimensionen samlar in data från följande Sammanhangsdatavariabler:

Organisationen bestämmer logiken för att implementera dessa kontextdatavariabler. De finns inte kvar efter den träff som de är inställda på, så du måste ange varje kontextdatavariabel på varje sida.

Dimensioner

Dimensionen innehåller följande två värden:

  • DMP: Besökaren valde att dela till datahanteringsplattformar. Dimensionsobjektet finns när kontextdatavariabeln opt.dmp är lika med Y.
  • SELL: Besökaren valde att dela eller sälja data till tredje part. Den här dimensionen visas när kontextdatavariabeln opt.sell är lika med Y.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e