Mättyp och attribuering

När bygga ett beräknat mätvärdekan du ange måtttyp och attribueringsmodell.

Mätningstyp

Så här anger du måtttypen när du skapar ett beräknat mått:

  1. Markera kugghjulsikonen bredvid mätvärdet vars typ du vill markera.

  2. Välj bland följande alternativ:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Mätningstyp Definition
    Standard Dessa mått är samma som de som används i standard Analytics rapportering. Om en formel består av ett enda standardmått visas data som är identiska med den icke-beräknade metriska motsvarigheten. Standardvärden är användbara när du vill skapa beräknade värden som är specifika för varje enskilt radobjekt. Till exempel: [Beställningar] / [Besök] tar emot order för den specifika radartikeln och dividerar den med antalet besök för den specifika radartikeln.
    Summa Använd totalsumma för rapporteringsperioden i varje radartikel. Om en formel består av ett enda totalmått visas samma totaltal på varje radartikel. Summavärden är användbara när du vill skapa beräknade värden som jämför med webbplatsens totala data. Till exempel: [Beställningar] / [Totalt antal besök] visar hur stor andel av beställningarna som gäller för ALLA besök på er webbplats, inte bara besöken till den specifika radobjektet.

Så här fungerar linjär allokering

Attribut är hur allokeringsmodeller i beräknade värden utvärderas.

En fullständig lista över icke-standardattribueringsmodeller och uppslagsfönster som stöds finns i Attributmodeller och uppslagsfönster.

I följande exempel visas hur beräknade mätvärden med linjära tilldelningar fungerar vid rapportering:

Träff 1
Träff 2
Träff 3
Träff 4
Träff 5
Träff 6
Träff 7
Data skickade
PROMO A
-
PROMO A
PROMO B
-
PROMO C
10 dollar
EVar vid senaste beröring
PROMO A
PROMO A
PROMO A
PROMO B
PROMO B
PROMO C
10 dollar
EVar med första beröring
PROMO A
PROMO A
PROMO A
PROMO A
PROMO A
PROMO A
10 dollar
Exempel
PROMO A
-
PROMO A
PROMO B
-
PROMO C
10 dollar

I det här exemplet skickades värdena A, B och C till en variabel på träffar 1, 3, 4 och 6 innan ett köp på $10 gjordes på träffnummer 7. På den andra raden kvarstår dessa värden för alla träffar på grund av senaste beröringsbesök. Den tredje raden visar hur obestridliga besöken är. Slutligen visar den sista raden hur data skulle registreras för en prop som inte är beständig.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e