Använd funktioner

Med funktioner kan du filtrera/sortera data och göra statistiska analyser.

En lista över alla funktioner finns i Grundläggande funktioner och Avancerade funktioner.

NOTE
När du inkluderar funktioner i en beräknad metrisk formel ska du alltid använda funktionen innan du drar i mått eller segment.

Titta på den här videon för att förstå hur funktioner används.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e