Konfigurera en realtidsbegäran

Så här konfigurerar du begärandedatum i realtid:

  1. Se till att realtidsrapportering är aktiverat i Administratörsverktyg.

  2. På Request Wizard: Step 1, klicka Real-Time Report > <report type>

    Välj till exempel en trafikrapport. När du väljer en rapporttyp i realtid Select Time Range visas.

  3. Välj ett tidsintervall i minuter eller timmar.

    Skärmbild som visar alternativen för Välj tidsintervall med de senaste 60 minuterna markerade.

    Realtidsrapportering är bara tillgänglig de senaste 20 timmarna. För granularitet kan du välja mellan 1 minuts granularitet och 30 minuter.

  4. Klicka Next och fortsätta konfigurera begärandelayout.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc