Layout - guide för begäran Steg 2

I fönstret Request Wizard: Step 2 kan du konfigurera rapportlayout, rubrikformatering och dimensionsfiltrering för utdata. Du kan använda en pivotlayout för att konfigurera begäran, vilket liknar hur du skapar en pivottabell i Excel.

Du kan också manuellt markera cellerna som du vill visa rapportdata i med hjälp av Anpassad layout.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc