Konfigurera anpassad layout

Den anpassade layouten innehåller de flesta funktioner i pivotlayouten, men du kan välja var varje objekt i rutnätet ska placeras i kalkylbladet. Layouten ger den flexibilitet som finns i tidigare versioner, inklusive möjlighet att lägga till uppdelningar och mikrodiagram.

Följande ämnen är unika för Custom Layout:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc