Frihandstabell

I Analysis Workspace är Freeform Table grunden för interaktiv dataanalys. Du kan dra och släppa en kombination av komponenter till rader och kolumner för att skapa en anpassad tabell för din analys. När varje komponent släpps uppdateras tabellen omedelbart, så att du snabbt kan analysera och fördjupa den.

Bygg en enkel friformstabell

Du börjar med en tom friformstabell.

Tom tabell för frihandsfigur

Om du släpper **** Besök **** på ​ Släpp ett mätresultat här (eller någon annan komponent), fylls friformstabellen automatiskt i med besök per dag för den kalenderperiod du har valt.

Besök friformstabell

Om du sedan släpper **** Sida **** dimension som ska ersätta ​ Dag ​ dimensionskolumnen återspeglar friformstabellen automatiskt besöken för varje sida.

Besök efter sidfriformstabell

Du kan sedan dela upp, till exempel **** kategori:5 **** genom att släppa **** Marknadsföringskanal **** dimension på ​ kategori:5 ​ rad.

Besöksfördelning efter sidfriformstabell

Automatiserade tabeller

Så som visas ovan är det snabbaste sättet att skapa en tabell att släppa komponenter direkt i ett tomt projekt, en tom panel eller en frihandstabell. En frihandstabell skapas automatiskt i det format som rekommenderas. Se självstudiekursen.

Frihandsritbordsverktyget

Om du föredrar att lägga till flera komponenter i tabellen först och sedan återge data, kan du aktivera Frihand tabellverktyg. Med verktyget aktiverat kan du dra och släppa i många dimensioner, uppdelningar, mätvärden och segment för att skapa tabeller som besvarar mer komplexa frågor. Data uppdateras inte direkt, utan uppdateras när du klickar på Build.

Tabellinteraktioner

Du kan interagera med och anpassa en frihandstabell på flera olika sätt:

 • Rader

  • Du kan anpassa fler rader till en enda skärm genom att justera projektets visningsdensitet.
  • Varje dimensionsrad kan visa upp till 400 rader, innan sidnumreringen görs. Klicka på siffran intill "Rader" för att visa fler rader på en sida. Navigera till en annan sida med sidpilen i sidhuvudet.
  • Rader kan delas upp efter ytterligare komponenter. Om du vill dela upp flera rader samtidigt markerar du bara flera rader och drar sedan nästa komponent över de markerade raderna. Läs mer om uppdelningar.
  • Rader kan filtrerad för att visa en reducerad uppsättning objekt. Ytterligare inställningar finns under Radinställningar.
 • Kolumner

  • Komponenter kan staplas i kolumner för att skapa segmenterade mätvärden, tabbanalyser med mera.
  • Vyn för varje kolumn kan justeras under kolumninställningar.
  • Flera åtgärder är tillgängliga via högerklicksmeny. Menyn innehåller olika åtgärder beroende på om du klickar på tabellhuvudet, raderna eller kolumnerna.

Exportera frihandstabelldata

Läs mer om alla data exportalternativ för Analysis Workspace.

 • Högerklicka > Copy data to clipboard exporterar visade tabelldata. Om en tabellmarkering görs kommer det här alternativet att ange Copy selection to clipboard. The Ctrl+C hotkey kopierar även markerade data.
 • Högerklicka > Download data as CSV hämtar visade tabelldata som en CSV-fil. Om en tabellmarkering görs kommer det här alternativet att ange Download selection as CSV.
 • Högerklicka > Project > Download items as CSV exporterar upp till 50 000 dimensionsobjekt för den valda dimensionen.

Läs mer om alla data exportalternativ för Analysis Workspace.

Videor

Översikt över tabellbyggaren i frihand:

Frihandstabellfilter:

Totalvärden för friformsregister:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc