Hämta PDF eller CSV-filer

Det finns flera sätt att exportera data från Analysis Workspace. Vilken metod du väljer beror på vilken uppsättning data du vill analysera och vem som behöver komma åt den.

Exporterade data kan vara i form av kopierade data, CSV eller PDF. En PDF är vanligtvis att föredra om du vill att visualiseringar ska ingå i filen. CSV och kopierade data är att föredra om du bara vill ha textdata.

Hämta ett projekt som CSV eller PDF download-project

Tänk på följande när du hämtar projekt:

 • När du hämtar projekt som en CSV-fil eller PDF kan projektet sparas eller sparas utan att sparas när du begär en projekthämtning. Endast sparade projekt kan dock vara schemalagda.

 • Vid hämtning av projekt som PDF:

  • Det kan ta flera minuter att exportera nedladdningar eftersom projektet körs på nytt på Adobe-servrar innan det återges i PDF-format. Vi rekommenderar att du inte lämnar projektet förrän PDF har hämtats i webbläsaren. Du kan dock fortsätta att göra ändringar i projektet medan du väntar. Om det tar längre tid än fem minuter att återge ett PDF uppmanas du att skicka det via e-post i stället.
  • Hämtningar återges som en sida utan sidnumrering.
  • PDF innehåller det som finns på Workspace sida. Om ett projekt har visualiseringar och paneler i anpassad storlek måste du ändra dem så att de storleksändras automatiskt (knappen i det övre högra hörnet) så att det inte finns något trunkerat innehåll.
  • Eventuella hyperlänkar som finns i frihandstabeller fungerar inte i det hämtade PDF.

Så här hämtar du ett projekt som en CSV- eller PDF-fil:

 1. Gör något av följande, beroende på vilket format du vill hämta projektet i:

  • PDF: Välj Project > Download PDF.

   Välj det här alternativet om du vill att den hämtade filen ska innehålla alla tabeller och visualiseringar som visas i projektet.

  • CSV: Välj Project > Download CSV.

   Välj det här alternativet om du vill ha oformaterade textdata.

 2. (Villkorligt) Om du väljer att hämta ett PDF visas ett meddelande när projektet är klart att hämtas. Klicka på Hämta.

Kopiera data till Urklipp (snabbtangent: Ctrl+C) copy-data

Med högerklicksalternativet Copy to clipboard kan du snabbt kopiera data från Workspace och klistra in dem i ett verktyg från tredje part.

 • Om du vill att den visade tabellen ska kopieras högerklickar du på tabellrubriken och väljer Kopiera data till Urklipp.
 • Om du vill att en delmängd av data ska kopieras gör du en markering i tabellen och högerklickar sedan > Kopiera markering till Urklipp.
TIP
Du kan använda snabbtangenten Ctrl+C för att kopiera markeringen till Urklipp och sedan använda Ctrl+V för att klistra in den i ett verktyg från tredje part.

Hämta data som CSV download-data

Med högerklicksalternativet Download data as CSV kan du hämta en datatabell eller datakällan för en visualisering som en CSV-fil.

 • Högerklicka och välj Download data as CSV i huvudet på en tabell eller visualisering. Detta hämtar visade data i tabellen eller den underliggande datakällan för en visualisering som en CSV-fil.

  note note
  NOTE
  Obs! Kartvyn stöder inte det här alternativet.
 • Högerklicka i en tabell och välj Download selection as CSV. Endast markeringen laddas ned med det här alternativet, i motsats till den fullständiga tabellen som visas.

Hämta objekt som CSV download-items

Om du vill analysera mer än de 400 synliga dataraderna i en tabell högerklickar du på tabellrubriken eller valfri rad och väljer Hämta objekt som CSV (Dimensionens namn). Med det här alternativet exporteras upp till 50 000 dimensionsobjekt (baserat på tabellsortering) för den valda dimensionen med filter och segment. Om du väljer det här alternativet överst i tabellen exporteras den första dimensionen i tabellen. Även om inga begränsningar används i friformstabellen rekommenderar vi att alternativet Hämta objekt används i tabeller med mindre än 20 kolumner för att optimera prestandan.

TIP
Om din dimension överstiger 50 000 objekt hämtar du filen med olika sorteringsmått tillämpade eller använder ett filter. Du kan t.ex. sortera efter besök i en nedladdning och sedan stigande efter besök i en andra nedladdning. Det här tipset kan hjälpa dig att hämta objekt med längre svans.

Du kan utföra flera uppgifter samtidigt i projektet och till och med navigera till ett nytt Workspace-projekt på samma flik medan hämtningen pågår. Hämtningen pausas om du öppnar en ny flik i webbläsaren. Hämtningen avbryts om du lämnar Workspace helt eller stänger webbläsarfliken.

Nedladdad objektfil

Tabellens funktioner kommer att tillämpas på den hämtade filen enligt följande:

 • Alla panelsegment används som filter.
 • Uppdelningar ovanför den valda dimensionen i tabellen används som filter ovanför varje kolumn.
 • Uppdelningar nedanför av den valda dimensionen i tabellen tas bort.

I exemplet ovan hämtas sidobjekt med panelsegmentet (kunder med nya besökare) och komponenterna ovan (marknadsföringskanal = e-post) som filter, och komponenterna nedan (mobilenhetstyp) tas bort från den hämtade CSV-filen.

Hämta meddelanden

När filen laddas ned visas ett informationsmeddelande med förloppet. Du kan när som helst avbryta hämtningen genom att klicka på Cancel download. Om du stänger popup-fönstret avbryts inte nedladdningen.

När filen är klar visas ett meddelande om att den är klar och filen hämtas till webbläsaren.

Om du begär mer än en nedladdning åt gången får du ett meddelande om att varje ytterligare nedladdning kommer att ställas i kö tills den tidigare nedladdningen är klar.

Vanliga frågor och svar faq

Fråga
Svar
Varför är min nedladdade PDF-sida?
Workspace paginerar för närvarande inte nedladdat PDF.
Kan jag exportera mer än 50 000 objekt med alternativet "Hämta objekt som CSV"?
Varje nedladdning kan innehålla upp till 50 000 dimensionsobjekt, men du kan ändra sorteringsordningen i tabellen för att hämta längre slutobjekt eller använda ett filter för att hämta mer specifika objekt.
Vad gör Copy visualization?
Till skillnad från Kopiera data till Urklipp eller Kopiera markering till Urklipp är alternativet Copy visualization för högerklick inte ett exportalternativ. Du kan kopiera en visualisering eller panel från en plats i Workspace till en annan. Exempel: från en panel till en annan i samma projekt, eller från ett projekt till ett annat projekt. Intralänkande video
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc