View Density

Justera view density gör att du kan se mer data på skärmen genom att minska den lodräta utfyllnaden för den vänstra listen, frihandstabeller och kohorttabeller. Det finns tre alternativ när du växlar visningsdensitet med alternativknappar:

  • Compact: Det här är den version som har den mest komprimerade vyn.
  • Comfortable: Det ger lite mer utfyllnad än den komprimerade versionen.
  • Expanded (standard): Det här är vyn som du är van vid i Workspace.

Så här anger du visningsdensitet:

  1. Navigera till Projects > Project Info and Settings.

  2. Välj bland de tre alternativen ovan och klicka på Save.

Här är en video om hur du använder View Density:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc