Rapportering från Activity Map i analyser

Beskriver hur du anger behörigheter och vilka dimensioner som är tillgängliga i Analytics.

Ange behörigheter permissions

Innan användare kan rapportera Activity Map-dimensioner måste du som administratör

Dimensioner för Analytics Activity Map dimensions

Du kan anpassa användaråtkomst till dimensioner på detaljnivå. Här är Activity Map-dimensionerna i Analytics:

Dimension
Beskrivning
Sida för Activity Map
Visar de sidor där en länk klickades.
Activity Map
Listar alla samlade länkregioner på hela webbplatsen. Observera att om ett område visas på flera sidor, kommer måttet att slås samman på alla sidor.
Activity Map Links
Visar alla samlade länkar på hela webbplatsen.
Activity Map Links & Region
Visar alla samlade länkar med deras region på hela webbplatsen.
Activity Map XY
Oanvänd
  • Dessa dimensioner bör vara tillgängliga i Analysis Workspace och Report Builder, förutsatt att din Analytics-implementering är aktiverat för Activity Map.
  • I Analysis Workspace drar du in de aktivitetskartrelaterade dimensionerna till en rapport.
  • Om du vill se en länk och ett område för en viss sida behöver du bara skapa en uppdelning från den önskade Activity Map-sidan till länkarna och regionen Activity Map.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc