Migrera data från Google Analytics till Customer Journey Analytics

Om du inte är i Customer Journey Analytics tidigare är det möjligt att din organisation har befintliga data på en annan Analytics-plattform, till exempel Google Analytics. Du kan följa de här övergripande stegen för att flytta data till Adobe Experience Platform så att du kan visa rapporter i Customer Journey Analytics.

Arbetsflöden tillhandahålls för både historiska data och aktuell datainsamling. Du kan följa ett eller båda av dessa arbetsflöden, beroende på organisationens databehov.

Hämta historiska data från Google Analytics till Adobe Experience Platform

Inmatning av historiska data (bakåtfyllnad) innebär att data exporteras från Google och importeras till Adobe Experience Platform. Se Ingest Google Analytics data in Adobe Experience Platform.

När du väl har samlat in historiska data i Platform kan du antingen Konfigurera strömmande aktuella dataeller omedelbart börja rapportera data i Customer Journey Analytics med Skapa en anslutning.

Konfigurera en befintlig Google Analytics-implementering för Adobe Experience Platform configure

Inmatning av aktuella (strömmande) data innebär att data skickas till Adobe Experience Platform Edge Network, som sedan vidarebefordrar dessa data till Adobe Experience Platform. Se Ställ in data för direktuppspelad Google Analytics i Adobe Experience Platform.

Konfigurera en anslutning och datavy i Customer Journey Analytics

När du har importerat historiska data och/eller konfigurerat datainsamling till Adobe Experience Platform kan du Skapa en anslutning så att Customer Journey Analytics kan referera till dessa data.

Använd anslutningen för att skapa en eller flera Datavyer för Analysis Workspace.

Skapa rapporter

När du har konfigurerat mått och mätvärden i en datavy kan du börja använda Analysis Workspace för att generera de önskade rapporterna. Se Rapport om Google Analytics data i Customer Journey Analytics.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79