Publicar estado publish-state

Usado por searchAssetsParam/publishState, setAssetPublishStateParam/publishState e ContextStateUpdate/publishState.

Sintaxe

Valores section-3520f173a35443bbb4a2b03047acd4c6

  • MarkedForPublish
  • NotMarkedForPublish
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681