Observability Insights-overzicht

Adobe Experience Platform Observability Insights kunt u de activiteiten van Platforms volgen door statistische gegevens en gebeurtenismeldingen te gebruiken. Dit document biedt een overzicht van de verschillende mogelijkheden die de service biedt, samen met koppelingen naar verdere documentatie voor meer informatie.

Observability Insights API

De Observability Insights API is een RESTful API waarmee u belangrijke waarneembaarheidmetriek in Adobe Experience Platform kunt blootstellen. Deze cijfers bieden inzicht in Platform gebruiksstatistieken, gezondheidscontroles voor Platform diensten, historische trends en prestatie-indicatoren voor diverse Platform functies.

Voor meer informatie over het werken met de API raadpleegt u de Observability Insights Handleiding voor API-ontwikkelaars.

Waarschuwingen

Met Experience Platform kunt u zich abonneren op waarschuwingen op basis van specifieke waarden voor waarneming wanneer een bepaalde set voorwaarden in de bewerkingen van uw Platform wordt bereikt. Een waarschuwing kan de vorm aannemen van een eenmalige melding of kan worden herhaald over een vooraf bepaald tijdsinterval totdat de omstandigheden die de waarschuwing hebben veroorzaakt, zijn opgelost.

Door op alarm in te tekenen, kunt u uw eigen stroomafwaartse protocollen opzetten voor wanneer een baan heeft voltooid, als een bepaalde mijlpaal binnen een werkschema is bereikt, of als om het even welke mislukkingen tijdens het proces voorkwamen.

Zie het overzicht op waarschuwingen voor meer informatie .

Volgende stappen

In dit document worden de verschillende mogelijkheden van Observability Insights. Raadpleeg de documentatie bij dit overzicht voor meer informatie over elke functie.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c