Overzicht van waarschuwingen

NOTE
Waarschuwingen worden niet ondersteund in niet-productiesandboxen. Als u zich wilt abonneren op waarschuwingen, moet u ervoor zorgen dat u een productiesandbox gebruikt. Alle waarschuwingen voor abonnementen worden opnieuw ingesteld wanneer de sandbox opnieuw wordt ingesteld. Alle abonnementswaarschuwingen worden eveneens gewist wanneer een sandbox wordt verwijderd.

Met Adobe Experience Platform kunt u zich abonneren op waarschuwingen voor gebeurtenissen met betrekking tot Adobe Experience Platform-activiteiten. Waarschuwingen verminderen of elimineren de noodzaak om de Observability Insights API om na te gaan of een baan is voltooid, of een bepaalde mijlpaal in een werkstroom is bereikt of of er fouten zijn opgetreden.

Wanneer een bepaalde reeks voorwaarden in uw verrichtingen van het Platform wordt bereikt (zoals een potentieel probleem wanneer het systeem een drempel) schendt, kan het Platform waakzame berichten aan om het even welke gebruikers in uw organisatie leveren die aan hen hebben ingetekend. Deze berichten kunnen over een vooraf bepaald tijdinterval herhalen tot het alarm is opgelost.

Dit document biedt een overzicht van waarschuwingen in Adobe Experience Platform, inclusief de structuur van de wijze waarop waarschuwingsregels worden gedefinieerd.

Eenmalige waarschuwingen versus herhaalde waarschuwingen

Platformwaarschuwingen kunnen één keer worden verzonden of worden herhaald gedurende een vooraf gedefinieerd interval totdat ze zijn opgelost. De gebruiksgevallen van elk van deze opties zijn bedoeld om op de volgende manieren te verschillen:

Eenmalige waarschuwing
Herhalingswaarschuwing
Geeft niet noodzakelijkerwijs een probleem aan.
Geeft een mogelijk ongewenste status aan.
Wordt niet herhaald.
Kan herhalen als de afwijkende situatie aanhoudt.

Voorbeelden zijn:

  • Gegevens zijn ingevoerd.
  • De uitvoering van een query is voltooid.
  • Gegevens zijn verwijderd.

Voorbeelden zijn:

  • De insluitingsduur overschrijdt de service-level overeenkomst (SLA).
  • Dagelijkse inname vond niet plaats in de afgelopen 24 uur.
  • De foutensnelheid van de stroombewerker is boven de gevormde drempel.
  • Het totale aantal profielen overschrijdt de machtiging.

Anatomie van een waarschuwing

Een alarm kan in de volgende componenten worden verdeeld:

Component
Beschrijving
Metrisch
Waarneming metrisch waarvan de waarde de waarschuwing activeert, zoals het aantal mislukte batch-insluitingen (timeseries.ingestion.dataset.batchfailed.count).
Condition
Een voorwaarde met betrekking tot metrisch die het alarm teweegbrengt als het aan waar, zoals telmetrisch die een bepaald aantal overschrijdt. Deze voorwaarde kan aan een vooraf bepaald tijdvenster worden geassocieerd.
Venster
(Optioneel) De voorwaarde voor een waarschuwing kan worden beperkt tot een vooraf gedefinieerd tijdvenster. Een waarschuwing kan bijvoorbeeld worden geactiveerd afhankelijk van het aantal mislukte batches in de afgelopen vijf minuten.
Actie
Wanneer een alarm wordt teweeggebracht, wordt een actie uitgevoerd. Specifiek, worden de berichten verzonden naar toepasselijke ontvangers door een leveringskanaal, zoals een pre-gevormde webhaak of Experience Platform UI.
Frequentie
(Optioneel) Een waarschuwing kan worden geconfigureerd om de handeling met een bepaald interval te herhalen als de voorwaarde waar blijft of op een andere manier niet wordt opgelost.

Ontvangen en beheren van waarschuwingen

U kunt waarschuwingen ontvangen en beheren via twee kanalen:

I/O-gebeurtenissen events

U kunt waarschuwingen verzenden naar een geconfigureerde webhaak om een efficiënte automatisering van de bewaking van activiteiten te vergemakkelijken. Als u waarschuwingen wilt ontvangen via webhaak, moet u uw webhaak registreren voor platformwaarschuwingen in Adobe Developer Console. Zie de handleiding op abonneren op Adobe I/O Event-berichten voor specifieke stappen.

Platforminterface ui

De interface van het Platform staat u toe om ontvangen alarm te bekijken en waakzame regels te beheren. De volgende video biedt een inleiding tot deze mogelijkheden.

Als u met waarschuwingen wilt werken in de interface van het platform, moet u de volgende toegangsbeheermachtigingen hebben ingeschakeld via Adobe Admin Console:

Machtiging
Beschrijving
Waarschuwingen weergeven
Hiermee kunt u ontvangen waarschuwingsberichten weergeven.
Geschiedenis van waarschuwingen weergeven*
Hiermee kunt u een geschiedenis van ontvangen berichten bekijken via de Alerts tab.
Waarschuwingen beheren*
Hiermee kunt u waarschuwingsregels in- en uitschakelen via het dialoogvenster Alerts tab.
Waarschuwingen oplossen*
Hiermee kunt u getriggerde waarschuwingen oplossen via het dialoogvenster Alerts tab.

*Voor toegang tot Alerts , moet u ook de toestemming van het Alarm van de Mening in combinatie met één van de andere toestemmingen worden verleend.

NOTE
Voor meer informatie over hoe te om toestemmingen in Platform te beheren, verwijs naar toegangsbeheerdocumentatie.

Met de machtiging Waarschuwingen weergeven kunt u ontvangen waarschuwingen weergeven door het belpictogram te selecteren ( Bell Icon ) rechtsboven.

NOTE
Selecteer een waarschuwing om naar een verwant dashboard te navigeren voor meer gedetailleerde informatie over waarom de alarm is teweeggebracht.

Bovendien Alerts in UI staat individuele gebruikers toe om aan specifieke waakzame types in te tekenen, en staat beheerders toe om waakzame regels geheel toe te laten of onbruikbaar te maken. Zie de UI-hulplijn voor meer informatie over het beheer van waarschuwingen.

Volgende stappen

Door dit document te lezen, bent u geïntroduceerd in Platformwaarschuwingen en hun rol in het ecosysteem van het Platform. Raadpleeg de procesdocumentatie waarnaar in dit overzicht wordt verwezen voor meer informatie over het ontvangen en beheren van waarschuwingen.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c