Overzicht van de interface voor toegangsbeheer

De controle van de toegang in Adobe Experience Platform staat u toe om rollen en toestemmingen voor diverse Platform mogelijkheden te beheren door Adobe Admin Consolete gebruiken. Dit document dient als richtlijn voor het navigeren door Admin Console om toegangsbeheer voor Platform te beheren. Voor een overzicht op hoog niveau van toegangsbeheer in Experience Platform, zie het overzicht van de toegangscontrole.

De volgende taken worden behandeld:

Herhaal bovenstaande stappen om desgewenst gebruikers toe te voegen. Nu u hebt geleerd hoe te om toegang tot Platform eigenschappen door Admin Console te controleren, zie de bijlage sectie in het toegangsbeheeroverzichtom meer over elke individuele toestemming en de Platform functionaliteit te leren zij toegang verlenen tot.

recommendation-more-help
631fcab2-5cb1-46ef-ba66-fe098ac723e0