Handleiding Waarschuwingsinterface

In de Adobe Experience Platform-gebruikersinterface kunt u een geschiedenis bekijken van ontvangen waarschuwingen op basis van meetgegevens die zijn onthuld door Adobe Experience Platform Observability Insights. UI staat u toe ook om, beschikbare waakzame regels te bekijken, toe te laten onbruikbaar te maken en in te tekenen.

NOTE
Voor een inleiding aan alarm in Experience Platform, zie het alarm overzicht.

Selecteer Alerts in de linkernavigatie om aan de slag te gaan.

Alarm pagina die Alerts in de linkernavigatie benadrukt.

Waarschuwingsregels beheren

Het tabblad Browse bevat een lijst met de beschikbare regels die een waarschuwing kunnen activeren.

een lijst van beschikbare alarm toont in Browse tabel.

Selecteer een regel in de lijst om de beschrijving en de configuratieparameters ervan in de rechtertrack weer te geven, inclusief de drempel en de ernst.

benadrukte een waakzame regel die details in het juiste spoor toont.

Selecteer de ellips () naast de naam van een regel, en een dropdown vertoningencontroles om de alarm (afhankelijk van zijn huidige status) toe te laten of onbruikbaar te maken, en om aan e-mailberichten voor de alarm in te tekenen of af te melden.

de geselecteerde ellipsen openbaren het drop-down menu.

Waarschuwingsabonnees beheren

NOTE
Als u een waarschuwing wilt toewijzen aan een gebruikers-id van een Adobe, een extern e-mailadres of een lijst met e-mailgroepen, moet u een beheerder zijn.

Het tabblad Browse bevat een lijst met de beschikbare regels die een waarschuwing kunnen activeren.

een lijst van beschikbare waakzame regels die in Browse worden getoond tabel.

Selecteer de ellips () naast de naam van een regel, een dropdown vertoningencontroles. Selecteer Manage alert subscribers.

selecteer de ellipsen om het drop-down menu te tonen. De optie Manage alert subscribers wordt gemarkeerd.

De pagina Manage alert subscribers wordt weergegeven. Als u meldingen wilt toewijzen aan specifieke gebruikers, voert u de gebruikers-id, het externe e-mailadres of een lijst met e-mailgroepen van die gebruikers in en drukt u op Enter.

NOTE
Als u deze kennisgeving tegelijk naar meerdere gebruikers wilt verzenden, geeft u een lijst op met gebruikers-id's of e-mailadressen, gescheiden door komma's.

beheert waakzame pagina die van abonnees ingaat e-mailadressen toont.

De e-mailadressen worden weergegeven in de lijst met huidige abonnees. Selecteer Update.

beheert waakzame abonnees pagina die abonnees en Update benadrukken.

U hebt gebruikers toegevoegd aan uw lijst met waarschuwingen. De verzonden gebruikers ontvangen nu e-mailmeldingen voor deze waarschuwing zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

een e-mailvoorbeeld van het waakzame bericht dat wordt ontvangen.

E-mailwaarschuwingen inschakelen

Waarschuwingsberichten kunnen rechtstreeks naar uw e-mail worden verzonden.

Selecteer het klokpictogram ( klokpictogram ) dat in het hoogste lint op het recht wordt gevestigd om berichten en aankondigingen te tonen. In dropdown die verschijnt, selecteer het cogopictogram ( cog pictogram ) om tot de de voorkeurspagina van het Experience Cloud toegang te hebben.

een lijst van alarm die het belpictogram en het cogpictogram benadrukken wordt getoond.

De pagina van het Profiel wordt getoond. Selecteer Notifications in de linkernavigatie om de voorkeuren voor e-mailwaarschuwingen te openen.

de pagina die van het Profiel Notifications in de linkernavigatie benadrukt.

De rol aan de sectie van E-mail bij de bodem van de pagina en selecteert Instant notifications

de E-mails sectie die in de pagina van het Profiel wordt benadrukt.

Alle waarschuwingen waarop je bent geabonneerd, worden nu verzonden naar het e-mailadres dat is verbonden met je Adobe ID-account.

Berichtengeschiedenis weergeven

Het tabblad History geeft de geschiedenis weer van ontvangen waarschuwingen voor uw organisatie, inclusief de regel die de waarschuwing heeft geactiveerd, de geactiveerde datum en de opgeloste datum (indien van toepassing).

een lijst van ontvangen alarm toont in History tabel.

Selecteer een vermeld alarm en meer details verschijnen in het juiste spoor, met inbegrip van een korte samenvatting van de gebeurtenis die de alarm teweegbracht.

een alarm benadrukte tonend details in het juiste spoor.

Volgende stappen

Dit document biedt een overzicht van het weergeven en beheren van waarschuwingen in de gebruikersinterface van het platform. Zie het overzicht op Inzichten van de Waarnemingvoor meer informatie over de mogelijkheden van de dienst.

recommendation-more-help
d82ad670-3501-465b-afee-a91200fdc02c