Verborgen component van formulier form-hidden-component

Met de component Core Component Form Hidden kunt u een verborgen veld weergeven.

Gebruik usage

Met de component Core Component Form Hidden kunt u verborgen velden maken die informatie over de huidige pagina teruggeven aan AEM en die samen met de formuliercontainercomponent.

De veldeigenschappen kunnen worden gedefinieerd door de inhoudeditor in het dialoogvenster dialoogvenster configureren.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de component Form Hidden is v2, die in januari 2018 is geĆÆntroduceerd met versie 2.0.0 van de Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v2
Compatibel met
release 2.17.4 en eerdere
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component Formulier verborgen wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component Form Hidden kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster voor configureren kan de auteur van de inhoud de parameters van het verborgen veld definiƫren.

Dialoogvenster Formulier verborgen bewerken

  • Naam - De naam van het veld dat met de formuliergegevens wordt verzonden

  • Waarde - De waarde van het veld, dat met de formuliergegevens wordt verzonden

  • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

    • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
    • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
    • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Omdat de component Formulier verborgen normaal geen zichtbare kenmerken heeft, wordt de tijdelijke aanduiding van de component in de editor weergegeven als Naam en Waarde veldwaarden als deze zijn toegewezen, zodat de auteur de juiste component Form Hidden kan vinden.

Voorbeeld van een component Formulier Verborgen

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Form Hidden ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c