E-mailervaringsfragmentcomponent email-experience-fragment-component

Met de E-mailervaringsfragmentcomponent kan de auteur van de inhoud een Experience-fragmentvariatie in de inhoud plaatsen en een gelokaliseerde inhoudsstructuur ondersteunen.

Gebruik usage

Met de E-mailervaringsfragmentcomponent kan de auteur van de inhoud bestaande Experience-fragmentvariaties selecteren en deze in de inhoud plaatsen. Een ervaringsfragment is een groep inhoud die zowel inhoud als lay-out bevat en die via kanalen opnieuw kan worden gebruikt.

 • De eigenschappen van de component kunnen worden gedefinieerd in het dialoogvenster dialoogvenster configureren.
 • De standaardwaarden voor de component wanneer deze aan inhoud wordt toegevoegd, kunnen worden gedefinieerd in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster.

De component E-mailervaringsfragment ondersteunt een gelokaliseerde sitestructuur.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de E-mailervaringsfragmentcomponent is v1, die in oktober 2022 is geïntroduceerd met release X van de e-mailkerncomponenten en in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v1
Compatibel
-

Raadpleeg het document voor meer informatie over de versies en releases van de e-mailCore-component Core Components-versies e-mailen.

Ondersteuning voor gelokaliseerde sitestructuur localized-site-structure

De E-mailervaringsfragmentcomponent is aangepast aan gelokaliseerde inhoudsstructuren en geeft het juiste ervaringsfragment weer op basis van de lokalisatie van de inhoud. Hiervoor moet het ervaringsfragment aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De E-mailervaringsfragmentcomponent wordt toegevoegd aan een paginasjabloon.
 • Die sjabloon wordt gebruikt om een nieuwe inhoudspagina te maken die deel uitmaakt van een onderstaande gelokaliseerde structuur /content/<site>.
 • Het ervaringsfragment waarnaar op een inhoudspagina wordt verwezen, maakt deel uit van een onderstaande gelokaliseerde fragmentstructuur van de Experience /content/experience-fragments die dezelfde patronen volgt als de onderstaande site /content/<site> inclusief het gebruik van dezelfde componentnamen.

In dit geval is het fragment met dezelfde lokalisatie (taal, blauwdruk of live kopie) als de huidige pagina wordt weergegeven als onderdeel van de sjabloon.

Dit gedrag is beperkt tot E-mailervaringsfragmentcomponenten die aan sjablonen zijn toegevoegd. De Componenten van het Fragment van de ervaring die aan individuele inhoudspagina's worden toegevoegd zullen de nauwkeurige die Uitvoeringen van het Fragment van de Ervaring teruggeven binnen de component worden gevormd.

Voorbeeld example

Laten we zeggen dat uw inhoud er ongeveer als volgt uitziet:

/content
+-- experience-fragments
  \-- wknd
   +-- language-masters
   +-- us
     +-- en
      +-- footerTextXf
      \-- headerTextXf
     \-- es
      +-- footerTextXf
      \-- headerTextXf
   \-- ch
     +-- de
      +-- footerTextXf
      \-- headerTextXf
     +-- fr
      +-- footerTextXf
      \-- headerTextXf
     \-- it
      +-- footerTextXf
      \-- headerTextXf
+-- wknd
  +-- language-masters
  +-- us
   +-- en
   \-- es
  +-- ch
   +-- de
   +-- fr
   \-- it
+-- wknd-events
\-- wknd-shop

U ziet dat de onderstaande structuur /content/experience-fragments/wknd spiegelt de structuur van /content/wknd.

In dit geval geldt dat als de E-mail de component Fragment aantreft /content/experience-fragments/wknd/us/en/footerTextXf op een sjabloon wordt geplaatst, geven de gelokaliseerde pagina's die op die sjabloon zijn gebaseerd automatisch het gelokaliseerde ervaringsfragment weer dat overeenkomt met de gelokaliseerde inhoudspagina.

Dus als u naar een inhoudspagina onder navigeert /content/wknd/ch/de die dezelfde sjabloon gebruiken, /content/experience-fragments/wknd/ch/de/footerTextXf wordt weergegeven in plaats van /content/experience-fragments/wknd/us/en/footerTextXf.

Fallback fallback

De E-mailervaringsfragmentcomponent probeert een overeenkomende gelokaliseerde component in de volgende volgorde te vinden.

 1. Eerst wordt geprobeerd een taalhoofdmap te vinden.
 2. Als deze niet wordt gevonden, wordt geprobeerd een blauwdruk te vinden.
 3. Als deze niet wordt gevonden, wordt geprobeerd een live kopie te zoeken.
 4. Als niet gevonden, blijft het aan het Fragment van de Ervaring in de component worden gevormd in gebreke.

Technische details technical-details

Lees de nieuwste technische documentatie over de component Experience Fragment.

Meer informatie over de ontwikkeling van de kerncomponenten vindt u in de De ontwikkelaarsdocumentatie van de Componenten van de kern.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

In het dialoogvenster Configureren kan de auteur van de inhoud de variant van het ervaringsfragment selecteren die in de inhoud moet worden gerenderd.

Dialoogvenster voor bewerken van E-mailervaringsfragmentcomponent

Gebruik de Dialoogvenster Selectie openen om de componentkiezer te openen en aan te geven welke variatie in de fragmentcomponent moet worden toegevoegd aan de inhoudspagina.

Als u de Component van het Fragment van de Ervaring E-mail aan een malplaatje toevoegt, zal het automatisch gelokaliseerd zijn op voorwaarde dat de Fragmenten van de Ervaring worden gelokaliseerd, zodat wat op de pagina wordt teruggegeven van de component kan variëren u uitdrukkelijk selecteert. Zie het bovenstaande voorbeeld voor meer informatie .

U kunt ook een ID. Met deze optie kunt u de unieke id van de component in het HTML-bestand bepalen.

 • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende inhoud te inspecteren.
 • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
 • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor CSS.

Tabblad Stijlen styles-tab-edit

De E-mailervaringsfragmentcomponent ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het tabblad beschikbaar is.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur de opties definiëren die beschikbaar zijn voor de auteur van de inhoud die de E-mailervaringsfragmentcomponent gebruikt en de standaardinstellingen die zijn ingesteld bij het plaatsen van de E-mailervaringsfragmentcomponent.

Tabblad Stijlen styles-tab

De E-mailervaringsfragmentcomponent ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c