Privacy-aanvragen beheren in campagne privacy

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf en de rechtsgebieden waaronder het werkt, zijn uw gegevensbewerkingen mogelijk onderworpen aan wettelijke privacyregels. Deze verordeningen geven uw klanten vaak het recht om toegang tot de gegevens te verzoeken u van hen verzamelt, en het recht om de schrapping van die opgeslagen gegevens te verzoeken. Deze verzoeken van klanten om hun persoonlijke gegevens worden bedoeld als "verzoeken van de Privacy"door de documentatie.

De Adobe biedt de Controllers van Gegevens de hulpmiddelen aan om de verzoeken van de Privacy voor gegevens tot stand te brengen en te verwerken die in Campagne worden opgeslagen. Nochtans, is het uw verantwoordelijkheid als Controlemechanisme van Gegevens om de identiteit van het Onderwerp te verifiëren dat het verzoek indient, en te bevestigen dat de gegevens aan het aanvrager zijn teruggekeerd over het Onderwerp van Gegevens zijn. Meer informatie over persoonlijke gegevens en de verschillende entiteiten die gegevens beheren in Adobe Campaign Classic v7-documentatie.

Als u het privacyverzoek in Campagne wilt beheren, moet u eerst een naamruimte definiëren. U kunt vervolgens privacyverzoeken maken en beheren. Voor het uitvoeren van privacyverzoeken gebruikt u de Privacy Service Adobe integratie. De verzoeken van de privacy die van de Privacy Service aan alle oplossingen van Adobe Experience Cloud worden geduwd worden automatisch behandeld door Campagne via een specifieke werkschema. Meer informatie

Meer informatie over de Recht op toegang en de Recht op vergeten (aanvraag verwijderen) in Adobe Campaign Classic v7-documentatie.

Een naamruimte definiëren namespaces

Voordat u een privacyverzoek maakt, moet u de naamruimte definiëren te gebruiken. Namespace is de sleutel die wordt gebruikt om het Onderwerp van Gegevens in het gegevensbestand te identificeren.

NOTE
Meer informatie over naamruimten vindt u in Adobe Experience Platform-documentatie.

Adobe Campaign biedt momenteel geen ondersteuning voor het importeren van naamruimten uit de service Naamruimte Experience Platform. Daarom moet u, zodra u een namespace op de dienst van Namespace van de Identiteit hebt gecreeerd, manueel het overeenkomstige namespace in de interface van Adobe Campaign tot stand brengen. Volg de onderstaande stappen om dit te doen.

 1. Maak een naamruimte op het tabblad Naamruimteservice voor identiteiten.

 2. Wanneer naamruimten weergeven beschikbaar voor uw organisatie, krijgt u namespace volgende details, bijvoorbeeld:

  code language-none
  {
      "updateTime": 1632903236731,
      "code": "lumanamespace",
      "status": "ACTIVE",
      "description": "new namespace for Luma privacy requests",
      "id": 10998717,
      "createTime": 1632903236731,
      "idType": "Email",
      "namespaceType": "Custom",
      "name": "Luma Namespace",
      "custom": true
  }
  
 3. Blader in Adobe Campaign naar Administration > Platform > Namespaces en selecteert u New.

 4. Voer een Label in.

 5. Vul de nieuwe naamruimtedetails in zodat deze overeenkomen met de naamruimte die u hebt gemaakt op de service Naamruimte identiteit:

  • de AEC Namespace ID moet overeenkomen met het kenmerk "id"
  • de Internal name moet overeenkomen met het kenmerk "code"
  • de Reconciliation key moet overeenkomen met het kenmerk "idType"

  De Reconciliation key wordt gebruikt om het gegevensonderwerp in de Adobe Campaign-database te identificeren.

 6. Doeltoewijzing selecteren om op te geven hoe de naamruimte in Adobe Campaign moet worden afgestemd.

  note note
  NOTE
  Als u meerdere doeltoewijzingen moet gebruiken, maakt u één naamruimte per doeltoewijzing.
 7. Sla uw wijzigingen op.

U kunt nu verzoeken om toegang tot persoonsgegevens maken op basis van uw nieuwe naamruimte. Als u meerdere naamruimten gebruikt, maakt u één privacyverzoek per naamruimte voor dezelfde reconciliatiewaarde.

Een privacyverzoek maken create-privacy-request

De Adobe Experience Platform Privacy Service Dankzij de integratie kunt u uw privacyverzoeken automatiseren in een context met meerdere oplossingen via één JSON API-aanroep. Adobe Campaign behandelt automatisch de verzoeken die van de Privacy Service door een specifieke werkstroom worden geduwd.

Zie de Privacy Service Experience Platform documentatie om te leren hoe te om de verzoeken van de Privacy van de Dienst van de Kern van de Privacy tot stand te brengen.

Elk Privacy Service De taak wordt gesplitst in meerdere privacyverzoeken in Adobe Campaign op basis van het aantal naamruimten dat wordt gebruikt, één aanvraag die overeenkomt met één naamruimte.

Bovendien kan één taak op meerdere instanties worden uitgevoerd. Daarom worden er meerdere bestanden gemaakt voor één taak. Als een verzoek bijvoorbeeld twee naamruimten bevat en op drie instanties wordt uitgevoerd, worden in totaal zes bestanden verzonden. Eén bestand per naamruimte en instantie.

Het patroon voor een bestandsnaam is: <InstanceName>-<NamespaceId>-<ReconciliationKey>.xml

 • InstanceName: Campaign-instantienaam
 • NamespaceId: naamruimte-ID identiteitsservice van de gebruikte naamruimte
 • Afstemmingssleutel: gecodeerde afstemmingssleutel
CAUTION
Als u een aanvraag wilt indienen met behulp van het aangepaste naamruimtetype, gebruikt u de optie JSON-methode and add the namespaceId to the request, or use the API call om de aanvraag in te dienen.
Gebruik alleen de Privacy-gebruikersinterface om verzoeken in te dienen met het standaard naamruimtetype.

Tabellen die worden doorzocht bij het verwerken van aanvragen list-of-tables

Bij het uitvoeren van een verzoek om verwijdering of toegang tot persoonsgegevens zoekt Adobe Campaign alle gegevens van de betrokkene op basis van de waarde voor Reconciliation value in alle tabellen die een koppeling bevatten naar de ontvangsttabel (eigen type).

De lijst van ingebouwde lijsten die in rekening worden gebracht wanneer het uitvoeren van de verzoeken van de Privacy is:

 • Ontvangers (recipient)
 • Verzendingslog ontvangers (broadLogRcp)
 • Trackinglog ontvangers (trackingLogRcp)
 • Verzendingslog gearchiveerde gebeurtenis (broadLogEventHisto)
 • Content van lijst met ontvangers (rcpGrpRel)
 • Aanbiedingsvoorstel voor bezoeker (propositionVisitor)
 • Bezoekers (visitor)
 • Lidmaatschapsgeschiedenis (subHisto)
 • Lidmaatschappen (subscription)
 • Aanbiedingsvoorstel voor ontvanger (propositionRcp)

Als u aangepaste tabellen hebt gemaakt met een koppeling naar de ontvangsttabel (eigen type), wordt hiermee ook rekening gehouden. Als u bijvoorbeeld een transactietabel hebt met een koppeling naar de ontvangsttabel en een transactiedetailtabel met een koppeling naar de transactietabel, wordt met beide rekening gehouden.

Statussen van privacyverzoeken privacy-request-statuses

Hieronder vindt u de verschillende statussen voor privacyverzoeken in Adobe Campaign en hoe u deze kunt interpreteren:

 • New/Retry pending: in uitvoering, de workflow heeft het verzoek nog niet verwerkt.
 • Processing/Retry in progress: de workflow verwerkt het verzoek.
 • Delete pending: in de workflow zijn alle te verwijderen gegevens van ontvangers geïdentificeerd.
 • Delete in progress: de workflow verwerkt de verwijdering.
 • Complete: de verwerking van het verzoek is zonder fout voltooid.
 • Error: er is een fout opgetreden in de workflow. De reden wordt weergegeven in de kolom Request status in de lijst met verzoeken om toegang tot persoonsgegevens. Error data not found betekent bijvoorbeeld dat er in de database geen ontvangersgegevens zijn gevonden die overeenkomen met de Reconciliation value van de betrokkene.

Verwante onderwerpen in Campaign Classic v7 documentatie:

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b