Werken met campagne en Adobe Experience Manager ac-aem

Dankzij de integratie tussen Adobe Campaign en Adobe Experience Manager kunt u de inhoud van uw e-mailleveringen en uw formulieren direct in Adobe Experience Manager beheren. U hebt de optie om uw Adobe Experience Manager inhoud in Campagne of verbind uw Adobe Experience Manager als Cloud-service account, waarmee u uw inhoud rechtstreeks in de webinterface kunt bewerken.

Ontdek hoe u uw Adobe Experience Manager kunt bewerken als Cloud Service-inhoud binnen de Campagne Web Interface.

Meer informatie over Adobe Experience Manager in dit document.

NOTE
Als gebruiker van beheerde Cloud Servicen, contact Adobe om Adobe Experience Manager te integreren met Campagne.

Inhoud importeren uit Adobe Experience Manager integrating-with-aem

Deze integratie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van een nieuwsbrief in Adobe Experience Manager die vervolgens in Adobe Campaign wordt gebruikt als onderdeel van een e-mailcampagne.

Uit Adobe Experience Manager:

 1. Ga naar uw Adobe Experience Manager auteur en klik op Adobe Experience in de linkerbovenhoek van de pagina. Kies Sites in het menu.

 2. Toegang Campaigns > Name of your brand (here we.Shopping) > Main Area > Email.

 3. Klikken Create en selecteert u Page in het vervolgkeuzemenu.

 4. Selecteer de Adobe Campaign Email sjabloon en naam van nieuwsbrief.

 5. Nadat u de pagina hebt gemaakt, opent u de Page information menu en klik op Open Properties.

 6. Pas uw e-mailinhoud aan door componenten toe te voegen, zoals personalisatievelden van Adobe Campaign. Meer informatie in Adobe Experience Manager-documentatie.

 7. Als uw e-mail gereed is, navigeert u naar de Page information menu en klik op Start workflow.

 8. Selecteer in de eerste vervolgkeuzelijst de optie Approve Adobe Campaign als workflowmodel en klik op Start workflow.

 9. Boven aan de pagina wordt een disclaimer weergegeven die aangeeft: This page is subject to the workflow Approve for Adobe Campaign. Klikken Complete naast de disclaimer om de revisie te bevestigen en klik op Ok.

 10. Klikken Complete nogmaals en selecteert u Newsletter approval in de Next Step vervolgkeuzelijst.

Uw nieuwsbrief is nu klaar en gesynchroniseerd in Adobe Campaign.

Uit Adobe Campaign:

 1. Van de Campaigns tabblad, klikt u op Deliveries dan Create.

 2. Kies de optie Email delivery with AEM content (mailAEMContent) sjabloon uit de Delivery template vervolgkeuzelijst.

 3. Voeg een Label aan uw levering en klik op Continue.

 4. Klikken Synchronize om toegang te krijgen tot uw AEM.

  Als de knop niet zichtbaar is in uw interface, navigeert u naar de knop Properties en de knop Advanced tab. Zorg ervoor dat de Content editing mode veld is geconfigureerd voor AEM en voer de AEM-instantiedetails in de AEM account veld.

 5. Selecteer de AEM die eerder zijn gemaakt in Adobe Experience Manager en bevestigen door op Ok.

 6. Zorg ervoor dat u op de knop Refresh content wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de AEM.

 7. Om verbinding tussen Experience Manager en Campagne te verwijderen, klik Desynchronize.

Uw e-mail kan nu naar uw publiek worden verzonden.

Elementen importeren uit Adobe Experience Manager Assets-bibliotheek assets-library

U kunt ook rechtstreeks elementen invoegen vanuit uw Adobe Experience Manager Assets Library tijdens het bewerken van een e-mail- of landingspagina in Adobe Campaign. Deze functionaliteit wordt nader beschreven in Adobe Experience Manager Assets-documentatie.

Uit Adobe Experience Manager:

 1. Ga naar uw Adobe Experience Manager auteur en klik op Adobe Experience in de linkerbovenhoek van de pagina. Kies Assets > Files in het menu.

 2. Klikken Maken dan Bestanden om uw element te importeren in uw Adobe Experience Manager Assets Library. Meer informatie in Adobe Experience Manager-documentatie.

 3. Wijzig indien nodig de naam van uw element en selecteer Uploaden.

Uw element is nu geüpload naar uw Adobe Experience Manager Assets Library.

Uit Adobe Campaign:

 1. In Adobe Campaign kunt u een nieuwe levering maken door naar de Campagnes tabblad, klikt u op Leveringen en klik op de knop Maken boven de lijst met bestaande leveringen.

 2. Selecteer een Afleveringssjabloon en geef vervolgens een naam op voor de levering.

 3. Definieer en pas de inhoud van het bericht aan. Meer informatie

 4. Als u uw Adobe Experience Manager Assets-bibliotheek, toegang tot de Properties van uw AEM levering en selecteer de Advanced tab.

  Kies uw AEM account en de Use above AEM instance as shared asset library -optie.

 5. Van de Afbeelding pictogram, toegang tot Select a shared asset -menu.

 6. Selecteer in het selectievenster een afbeelding in de Adobe Experience Manager Assets-bibliotheek vervolgens Selecteren.

Uw middel wordt nu geüpload naar uw e-maillevering. U kunt nu het doelpubliek opgeven, de levering bevestigen en doorgaan met het verzenden ervan.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b