AEM 6.5 integreren met Adobe Campaign Classic integrating-campaign-classic

Door AEM te integreren met Adobe Campaign Classic (ACC), kunt u e-maillevering, inhoud en formulieren direct in AEM beheren. De stappen van de configuratie in zowel Adobe Campaign Classic als AEM zijn nodig om bidirectionele communicatie tussen oplossingen toe te laten.

Dankzij deze integratie kunnen AEM en Adobe Campaign Classic onafhankelijk worden gebruikt. Marketers kunnen campagnes maken en doelgericht gebruik maken in Adobe Campaign, terwijl makers van inhoud tegelijkertijd in AEM aan het ontwerpen van inhoud kunnen werken. Met behulp van de integratie kunnen de inhoud en het ontwerp van de in AEM gemaakte campagne door Adobe Campaign worden aangesproken en geleverd.

INFO
In dit document wordt beschreven hoe u Adobe Campaign Classic kunt integreren met AEM 6.5. Zie het document voor andere Campagne-integratie AEM 6.5 integreren met Adobe Campaign.

Integratiestappen integration-steps

De integratie tussen AEM en Campagne vereist verscheidene stappen in beide oplossingen.

Dit document leidt u door elk van deze stappen in detail.

Vereisten prerequisites

 • Toegang tot Adobe Campaign Classic voor beheerders

  • Om de integratie uit te voeren, hebt u een werkende instantie van Adobe Campaign Classic, met inbegrip van een gevormd gegevensbestand nodig.
  • Als u meer informatie nodig hebt over het instellen en configureren van Adobe Campaign Classic, raadpleegt u de Adobe Campaign Classic-documentatie; met name de gids Installatie en Configuratie.
 • Toegang tot AEM beheerder

Het AEM integratiepakket in de campagne installeren install-package

De AEM integratie -pakket in Adobe Campaign bevat diverse standaardconfiguraties die nodig zijn om verbinding te maken met AEM.

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Campaign-instantie met de clientconsole.

 2. Selecteren Gereedschappen > Geavanceerd > Pakket importeren….

  Pakket importeren

 3. Klikken Een standaardpakket installeren en klik vervolgens op Volgende.

 4. Controleer de AEM integratie pakket.

  Een standaardpakket installeren

 5. Klikken Volgende en vervolgens Start om de installatie te starten.

  Voortgang van installatie

 6. Klikken Sluiten als de installatie is voltooid.

Het integratiepakket is nu geïnstalleerd.

De operator voor AEM in campagne maken create-operator

Het integratiepakket maakt automatisch de aemserver operator die AEM gebruikt om verbinding te maken met Adobe Campaign. Definieer een beveiligingszone voor deze operator en stel het wachtwoord ervan in.

 1. Meld u met de clientconsole aan bij Adobe Campaign als beheerder.

 2. Selecteren Gereedschappen > Verkenner in de menubalk.

 3. Ga in de verkenner naar de Administratie > Toegangsbeheer > Operatoren knooppunt.

 4. Selecteer de aemserver operator.

 5. Op de Bewerken selecteert u de Toegangsrechten subtab en klik vervolgens op de knop Bewerk de toegangsparameters… koppeling.

  Beveiligingszone instellen

 6. Selecteer de aangewezen veiligheidsstreek en bepaal zonodig het vertrouwde op IP masker.

 7. Klikken Opslaan.

 8. Afmelden bij de Adobe Campaign-client.

 9. Navigeer in het bestandssysteem van de Adobe Campaign-server naar de installatielocatie voor Campagne en bewerk de serverConf.xml als beheerder. Dit bestand bevindt zich doorgaans onder:

  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Campaign Classic v7\conf in Windows.
  • /usr/local/neolane/nl6/conf/eng in Linux.
 10. Zoeken naar securityZone en ervoor zorgen dat de volgende parameters worden ingesteld voor de beveiligingszone van de AEM.

  • allowHTTP="true"
  • sessionTokenOnly="true"
  • allowUserPassword="true".
 11. Sla het bestand op.

 12. Zorg ervoor dat de beveiligingszone niet wordt overschreven door de desbetreffende instelling in het dialoogvenster config-<server name>.xml bestand.

  • Als het configuratiebestand een afzonderlijke instelling voor de beveiligingszone bevat, wijzigt u de instelling allowUserPassword kenmerk naar true.
 13. Als u de Adobe Campaign Classic server poort wilt wijzigen, vervangt u 8080 met de gewenste poort.

  note caution
  CAUTION
  Door gebrek, is er geen veiligheidsstreek die voor de exploitant wordt gevormd. Als u AEM verbinding wilt maken met Adobe Campaign, moet u een zone selecteren zoals in de vorige stappen wordt beschreven.
  Adobe beveelt ten zeerste aan een veiligheidszone in te stellen die is gewijd aan AEM om veiligheidsproblemen te voorkomen. Voor meer informatie over dit onderwerp raadpleegt u de Adobe Campaign Classic-documentatie.
 14. Ga in de Campagne-client terug naar de aemserver en selecteert u de Algemeen tab.

 15. Klik op de knop Wachtwoord opnieuw instellen… koppeling.

 16. Geef een wachtwoord op en bewaar dit op een veilige locatie voor toekomstig gebruik.

 17. Klikken OK om het wachtwoord voor de aemserver operator.

Campagne-integratie configureren in AEM campaign-integration

AEM de operator die u al hebt ingesteld in Campagne om te communiceren met Campagne

 1. Meld u als beheerder aan bij de AEM ontwerpinstantie.

 2. Selecteer vanuit de globale spoorstaaf voor de navigatie Gereedschappen > Cloud Servicen > Oudere Cloud Servicen > Adobe Campaign en klik vervolgens op Nu configureren.

  Adobe Campaign configureren

 3. In de dialoog, creeer een de dienstconfiguratie van de Campagne door een Titel en klik op Maken.

  Het dialoogvenster Campagne configureren

 4. Er wordt een nieuw venster en dialoogvenster geopend om de configuratie te bewerken. Verstrek de noodzakelijke informatie.

  Adobe Campaign configureren in AEM

 5. Selecteren Verbinding maken met Adobe Campaign om de verbinding te verifiëren en klik vervolgens op OK.

AEM kan nu communiceren met Adobe Campaign.

NOTE
Zorg ervoor dat uw Adobe Campaign-server via internet bereikbaar is. AEM heeft geen toegang tot particuliere netwerken.

Replicatie configureren voor AEM publicatie-instantie replication

Campagne-inhoud wordt gemaakt door de auteurs van de inhoud op de AEM ontwerpinstantie. Dit exemplaar is typisch slechts intern beschikbaar bij uw organisatie. Als u inhoud, zoals afbeeldingen en elementen, toegankelijk wilt maken voor de ontvangers van uw campagne, moet u die inhoud publiceren.

De replicatieagent is verantwoordelijk voor het publiceren van uw inhoud van de AEM auteurinstantie aan de publicatieinstantie en moet opstelling voor de integratie zijn behoorlijk te werken. Deze stap is ook nodig om bepaalde configuraties van ontwerpinstanties te repliceren in de publicatieinstantie.

Om replicatie van uw AEM auteursinstantie aan te vormen publiceer instantie:

 1. Meld u als beheerder aan bij de AEM ontwerpinstantie.

 2. Selecteer vanuit de globale spoorstaaf voor de navigatie Gereedschappen > Implementatie > Replicatie > Medewerkers op auteur en klik vervolgens op Standaardagent (publiceren).

  Replicatieagent configureren

 3. Klikken Bewerken Selecteer vervolgens de Vervoer tab.

 4. Vorm URI veld door de standaardwaarde te vervangen localhost waarde met het IP adres van de AEM het publiceren instantie.

  Tabblad Vervoer

 5. Klikken OK om de veranderingen in de agentenmontages te bewaren.

U hebt replicatie aan de AEM gevormd publiceer instantie zodat kunnen uw campagneontvangers tot uw inhoud toegang hebben.

NOTE
Als u niet replicatie URL wilt gebruiken maar in plaats daarvan openbaar-onder ogen ziet URL gebruiken, kunt u openbare URL in de volgende configuratie plaatsen die via OSGi plaatst
Selecteer vanuit de globale spoorstaaf voor de navigatie Gereedschappen > Bewerkingen > Webconsole > OSGi-configuratie en zoek naar AEM Campagne-integratie - Configuratie. De configuratie bewerken en het veld wijzigen Openbare URL (com.day.cq.mcm.campaign.impl.IntegrationConfigImpl#aem.mcm.campaign.publicUrl).

De AEM ExternalAlizer configureren externalizer

De externalizer is de dienst OSGi in AEM die een middelweg in externe en absolute URL omzet, die voor AEM noodzakelijk is om inhoud te dienen die de Campagne kan gebruiken. Vorm het zodat de integratie van de Campagne werkt.

 1. Meld u als beheerder aan bij de AEM-ontwerpinstantie.

 2. Selecteer vanuit de globale spoorstaaf voor de navigatie Gereedschappen > Bewerkingen > Webconsole > OSGi-configuratie en zoek naar Day CQ-koppeling ExternalAlizer.

 3. Standaard wordt de laatste vermelding in het dialoogvenster Domeinen is bestemd voor de publicatie-instantie. De URL wijzigen vanuit de standaardinstelling http://localhost:4503 naar uw openbaar beschikbare publicatie-instantie.

  Het vormen van Externalzer

 4. Klikken Opslaan.

U hebt de Externalzer geconfigureerd en Adobe Campaign heeft nu toegang tot uw inhoud.

NOTE
De publicatie-instantie moet bereikbaar zijn vanaf de Adobe Campaign-server. Als deze naar localhost:4503 of een andere server die Adobe Campaign niet kan bereiken, worden afbeeldingen van AEM niet weergegeven in de Adobe Campaign-console.

Vorm de campagne-verre Gebruiker in AEM configure-user

Als campagne moet communiceren met AEM, moet u een wachtwoord instellen voor de campaign-remote gebruiker in AEM.

 1. Meld u aan bij AEM als beheerder.
 2. Klik in de hoofdnavigatieconsole op Gereedschappen in het linkerspoor.
 3. Klik vervolgens op Beveiliging > Gebruikers om de gebruikersbeheerconsole te openen.
 4. Zoek de campaign-remote gebruiker.
 5. Selecteer de campaign-remote gebruiker en klik op Eigenschappen om de gebruiker te bewerken.
 6. In de Gebruikersinstellingen bewerken venster, klikt u op Wachtwoord wijzigen.
 7. Geef de gebruiker een nieuw wachtwoord op en noteer het wachtwoord op een veilige locatie voor toekomstig gebruik.
 8. Klikken Opslaan om de wachtwoordwijziging op te slaan.
 9. Klikken Opslaan en sluiten om de wijzigingen in de campaign-remote gebruiker.

De externe AEM-account configureren in de campagne acc-setup

Wanneer installeren AEM integratie pakket in campagne, er wordt een externe account voor AEM gemaakt. Door deze externe account te configureren, kan Adobe Campaign verbinding maken met AEM, waardoor tweerichtingscommunicatie tussen de oplossingen mogelijk is.

 1. Meld u met de clientconsole aan bij Adobe Campaign als beheerder.

 2. Selecteren Gereedschappen > Verkenner in de menubalk.

 3. Ga in de verkenner naar de Administratie > Platform > Externe rekeningen knooppunt.

  Externe rekeningen

 4. Zoek de externe AEM. Standaard heeft het de volgende waarden:

  • Type - AEM
  • Label - AEM Instance
  • Interne naam - aemInstance
 5. Op de Algemeen van dit account, voert u de gebruikersgegevens in die u in het Wachtwoord voor externe gebruiker voor campagne instellen stap.

 6. Selecteer de Ingeschakeld selectievakje.

 7. Klikken Opslaan.

Adobe Campaign kan nu communiceren met AEM.

Volgende stappen next-steps

Met zowel Adobe Campaign Classic als AEM geconfigureerd is de integratie nu voltooid.

Je kunt nu leren hoe je een nieuwsbrief kunt maken in Adobe Experience Manager door door te gaan met dit document.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2