Werken met Adobe Campaign Classic en Adobe Campaign Standard working-with-adobe-campaign-classic-and-adobe-campaign-standard

U kunt e-mailinhoud maken in AEM en deze verwerken in Adobe Campaign-e-mails. Daartoe moet u:

 1. Maak een nieuwsbrief in AEM van een Adobe Campaign-specifieke sjabloon.
 2. Selecteren een Adobe Campaign-service voordat u de inhoud bewerkt, hebt u toegang tot alle functies.
 3. Bewerk de inhoud.
 4. Valideer de inhoud.

Inhoud kan vervolgens worden gesynchroniseerd met een levering in Adobe Campaign. In dit document worden gedetailleerde instructies beschreven.

Zie ook Adobe Campaign Forms maken in AEM.

NOTE
Voordat u deze functionaliteit kunt gebruiken, moet u AEM configureren voor integratie met een van beide Adobe Campaign of Adobe Campaign Standard.

E-mailinhoud verzenden via Adobe Campaign sending-email-content-via-adobe-campaign

Nadat u AEM en Adobe Campaign hebt geconfigureerd, kunt u rechtstreeks in AEM inhoud voor e-maillevering maken en deze vervolgens in Adobe Campaign verwerken.

Wanneer u Adobe Campaign-inhoud maakt in AEM, moet u een koppeling maken naar een Adobe Campaign-service voordat u de inhoud bewerkt, zodat u toegang hebt tot alle functies.

Er zijn twee mogelijke gevallen:

 • Inhoud kan worden gesynchroniseerd met een levering vanuit Adobe Campaign. Hiermee kunt u AEM inhoud in een levering gebruiken.
 • (Alleen Adobe Campaign Classic) De inhoud kan rechtstreeks naar Adobe Campaign worden verzonden, waardoor automatisch een nieuwe e-maillevering wordt gegenereerd. Deze modus heeft beperkingen.

In dit document worden gedetailleerde instructies beschreven.

Nieuwe e-mailinhoud maken creating-new-email-content

NOTE
Vergeet niet om e-mailsjablonen toe te voegen onder /content/campagnes ter beschikking te stellen.

Nieuwe e-mailinhoud maken creating-new-email-content-1

 1. Selecteer in AEM Sites dan Campagnes en blader vervolgens naar de locatie waar uw e-mailcampagnes worden beheerd. In het volgende voorbeeld is het pad Sites > Campagnes > Geometrixx Outdoors > E-mailcampagnes.

  note note
  NOTE
  E-mailvoorbeelden zijn alleen beschikbaar in Geometrixx. Download voorbeeldinhoud van het Geometrixx van het Pakket Delen.

  chlimage_1-15

 2. Selecteren Maken dan Pagina maken.

 3. Selecteer een van de beschikbare sjablonen waarmee je verbinding maakt met Adobe Campaign en klik vervolgens op Volgende. Er zijn standaard drie sjablonen beschikbaar:

  • Adobe Campaign Classic-e-mail: hiermee kunt u inhoud toevoegen aan een vooraf gedefinieerde sjabloon (twee kolommen) voordat u deze naar Adobe Campaign Classic verzendt voor levering.
  • Adobe Campaign Standard-e-mail: hiermee kunt u inhoud toevoegen aan een vooraf gedefinieerde sjabloon (twee kolommen) voordat u deze naar Adobe Campaign Standard verzendt voor levering.
 4. Vul de Titel en eventueel de Beschrijving en klik op Maken. De titel wordt gebruikt als het onderwerp van de nieuwsbrief/e-mail, tenzij u deze overschrijft tijdens het bewerken van de e-mail.

De Adobe Campaign-cloudservice en -sjabloon selecteren selecting-the-adobe-campaign-cloud-service-and-template

Voor integratie met Adobe Campaign moet u een Adobe Campaign-cloudservice aan de pagina toevoegen. Zo hebt u toegang tot personalisatie en andere Adobe Campaign-gegevens.

Daarnaast moet u mogelijk ook de Adobe Campaign-sjabloon selecteren en het onderwerp wijzigen en onbewerkte tekstinhoud toevoegen voor gebruikers die het e-mailbericht niet in HTML zullen bekijken.

U kunt de cloudservice selecteren in het menu Sites of vanuit de e-mail/nieuwsbrief nadat u deze hebt gemaakt.

De cloudservice selecteren via de Sites is de aanbevolen aanpak. Voor het selecteren van de cloudservice in de e-mail/nieuwsbrief is een oplossing nodig.

Van de Sites pagina:

 1. Selecteer AEM e-mailpagina en klik op Eigenschappen weergeven.

  chlimage_1-16

 2. Selecteren Bewerken en vervolgens de Cloud-services en schuif omlaag naar beneden en klik op + om een configuratie toe te voegen en selecteer vervolgens Adobe Campaign.

  chlimage_1-17

 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de configuratie die overeenkomt met uw Adobe Campaign-instantie en klik vervolgens op Bevestigen Opslaan.

 4. U kunt de sjabloon bekijken die het e-mailbericht erop heeft toegepast door op de knop Adobe Campaign tab. Als u een andere sjabloon wilt selecteren, hebt u tijdens het bewerken toegang tot de sjabloon in de e-mail.

  Als u een specifieke sjabloon voor het verzenden van e-mail (vanuit Adobe Campaign), anders dan de standaardsjabloon voor e-mail, wilt toepassen in Eigenschappen, selecteert u de Adobe Campaign tab. Voer de interne naam van de e-mailleveringssjabloon in het gerelateerde Adobe Campaign-exemplaar in.

  Welke sjabloon u selecteert, bepaalt welke aanpassingsvelden beschikbaar zijn in Adobe Campaign.

  chlimage_1-18

Vanuit de nieuwsbrief/e-mail in de ontwerpfase kunt u de Adobe Campaign-cloudserviceconfiguratie mogelijk niet selecteren in Pagina-eigenschappen vanwege een lay-outprobleem. U kunt de hier beschreven tijdelijke oplossing gebruiken:

 1. Selecteer AEM e-mailpagina en klik op Bewerken. Klikken Eigenschappen openen.

  chlimage_1-19

 2. Selecteren Cloud-services en klik op + een configuratie toevoegen. Selecteer om het even welke zichtbare configuratie (maakt niet uit welke). Klik op de knop + ondertekenen om een andere configuratie toe te voegen en dan selecteren Adobe Campaign.

  note note
  NOTE
  U kunt ook de cloudservices selecteren door Eigenschappen weergeven in de Sites tab.
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de configuratie die overeenkomt met uw Adobe Campaign-instantie, verwijder de eerste configuratie die u hebt gemaakt en die niet voor Adobe Campaign was, en bevestig vervolgens door op het vinkje te klikken.

 4. Ga verder met stap 4 in de vorige procedure om sjablonen te selecteren en onbewerkte tekst toe te voegen.

E-mailinhoud bewerken editing-email-content

E-mailinhoud bewerken:

 1. Open het e-mailbericht en ga standaard naar de modus Bewerken.

  chlimage_1-20

 2. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt wijzigen of onbewerkte tekst wilt toevoegen voor gebruikers die het e-mailbericht niet in HTML zullen weergeven, selecteert u E-mail en voeg een onderwerp en tekst toe. Selecteer het paginapictogram om automatisch een versie van normale tekst te genereren op basis van HTML. Klik op het vinkje als u klaar bent.

  U kunt de nieuwsbrief personaliseren door de gebieden van de verpersoonlijking van Adobe Campaign te gebruiken. Als u een verpersoonlijkingsveld wilt toevoegen, opent u de kiezer van het verpersoonlijkingsveld door te klikken op de knop met het Adobe Campaign-logo. Vervolgens kunt u kiezen uit alle velden die beschikbaar zijn voor deze nieuwsbrief.

  note note
  NOTE
  Als de verpersoonlijkingsgebieden in eigenschappen van binnen de redacteur grayed uit zijn, heronderzoek uw configuratie.

  chlimage_1-21

 3. Open het deelvenster Componenten links van het scherm en selecteer Adobe Campaign Newsletter van het drop-down menu om die componenten te vinden.

  chlimage_1-22

 4. Sleep componenten rechtstreeks naar de pagina en bewerk ze dienovereenkomstig. U kunt bijvoorbeeld een Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne) en gepersonaliseerde tekst toevoegen.

  chlimage_1-23

  Zie Adobe Campaign-componenten voor een gedetailleerde beschrijving van elk onderdeel.

  chlimage_1-24

Personalisatie invoegen inserting-personalization

Wanneer u de inhoud bewerkt, kunt u het volgende invoegen:

 • Adobe Campaign-context. Dit zijn gebieden die u binnen uw tekst kunt opnemen die volgens de gegevens van de ontvanger (bijvoorbeeld, voornaam, achternaam, of om het even welke gegevens van de doeldimensie) aanpassen.
 • Adobe Campaign-verpersoonlijkingsblokken. Dit zijn blokken vooraf gedefinieerde inhoud die niet gerelateerd zijn aan de gegevens van de ontvanger, zoals een merklogo of een koppeling naar een spiegel.

Zie Adobe Campaign-componenten voor een volledige beschrijving van de onderdelen van de campagne.

NOTE
 • Alleen de velden van de Adobe Campaign Profielen er wordt rekening gehouden met de doelgerichte dimensie .
 • Wanneer u eigenschappen weergeeft vanuit Sites hebt u geen toegang tot de Adobe Campaign-contextvelden. U kunt deze rechtstreeks vanuit de e-mail openen tijdens het bewerken.

Personalisatie invoegen:

 1. Een nieuwe invoegtoepassing Nieuwsbrief > Tekst en persoonlijke voorkeur (campagne) door deze naar de pagina te slepen.

  chlimage_1-25

 2. Open de component door op het potloodpictogram te klikken. De editor Inplace wordt geopend.

  chlimage_1-26

  note note
  NOTE
  Voor Adobe Campaign Standard:
  Voor Adobe Campaign Classic:
 3. Voeg tekst in door te typen. Voeg contextgebieden of verpersoonlijkingsblokken in door de componenten van Adobe Campaign te klikken en hen te selecteren. Selecteer het vinkje als u klaar bent.

  chlimage_1-27

  Nadat u contextvelden of aanpassingsblokken hebt ingevoegd, kunt u een voorvertoning van uw nieuwsbrief bekijken en uw velden testen. Zie Een voorvertoning van een nieuwsbrief weergeven.

Een voorvertoning van een nieuwsbrief weergeven previewing-a-newsletter

U kunt voorvertonen hoe de nieuwsbrief eruit zal zien en een voorvertoning van de personalisatie bekijken.

 1. Open de nieuwsbrief en klik op Voorvertoning in de rechterbovenhoek van AEM. AEM toont hoe de nieuwsbrief kijkt wanneer de gebruikers het ontvangen.

  chlimage_1-28

  note note
  NOTE
  Als u Adobe Campaign Standard gebruikt en de voorbeeldsjabloon gebruikt, zijn er twee verpersoonlijkingsblokken die de eerste inhoud weergeven - "<%@ include view="MirrorPage" %>" en "<%@ include view="UnsubscriptionLink" %>" - veroorzaakt fouten bij het importeren van de inhoud tijdens de levering. U kunt deze aanpassen door de corresponderende blokken te selecteren met de kiezer voor het aanpassingsblok.
 2. Om voorproef de verpersoonlijking, open ContextHub door het overeenkomstige pictogram in de toolbar te klikken of te tikken. De codes van het verpersoonlijkingsgebied worden nu vervangen door de zaadgegevens van de geselecteerde verpersoonlijking. Zie hoe de variabelen aanpassen wanneer het schakelen personas in ContextHub.

  chlimage_1-29

 3. U kunt de zaadgegevens van Adobe Campaign bekijken die aan de momenteel geselecteerde persoon worden geassocieerd. Om dit te doen, klik de module van Adobe Campaign in de bar ContextHub. Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin alle zaadgegevens van het huidige profiel worden weergegeven. De gegevens worden opnieuw aangepast wanneer naar een andere persoon wordt overgeschakeld.

  chlimage_1-30

Inhoud in AEM goedkeuren approving-content-in-aem

Nadat de inhoud is voltooid, kunt u het goedkeuringsproces starten. Ga naar de Workflow en selecteert u de Goedkeuren voor Adobe Campaign workflow.

Deze out-of-the-box werkstroom heeft twee stappen: revisie dan goedkeuring, of revisie dan verwerping. Deze workflow kan echter worden uitgebreid en aangepast aan een complexer proces.

chlimage_1-31

Als u inhoud voor Adobe Campaign wilt goedkeuren, past u de workflow toe door Workflow en selecteren Goedkeuren voor Adobe Campaign en klik op Workflow starten. Doorloop de stappen en keur de inhoud goed. U kunt de inhoud ook afwijzen door Afwijzen in plaats van Goedkeuren in de laatste workflowstap.

chlimage_1-32

Nadat de inhoud is goedgekeurd, wordt deze weergegeven als goedgekeurd in Adobe Campaign. Het e-mailbericht kan vervolgens worden verzonden.

In Adobe Campaign Standard:

chlimage_1-33

In Adobe Campaign Classic:

chlimage_1-34

NOTE
Niet-goedgekeurde inhoud kan worden gesynchroniseerd met een levering in Adobe Campaign, maar de levering kan niet worden uitgevoerd. Alleen goedgekeurde inhoud kan via campagneleveringen worden verzonden.

AEM met Adobe Campaign Standard en Adobe Campaign Classic linking-aem-with-adobe-campaign-standard-and-adobe-campaign-classic

Hoe u AEM met Adobe Campaign koppelt of synchroniseert, hangt af van het feit of u Adobe Campaign Standard op abonnementsbasis of Adobe Campaign Classic op locatie gebruikt.

Zie de volgende secties voor instructies die op uw oplossing van Adobe Campaign worden gebaseerd:

Een AEM pagina koppelen aan een Adobe Campaign-e-mail (Adobe Campaign Standard) linking-an-aem-page-to-an-adobe-campaign-email-adobe-campaign-standard

Met Adobe Campaign Standard kunt u inhoud die is gemaakt in AEM herstellen en koppelen met:

 • Een e-mail.
 • Een e-mailsjabloon.

Zo kunt u de inhoud leveren. U ziet of een nieuwsbrief met één enkele levering door de code verbonden is die op de pagina toont.

chlimage_1-35

NOTE
Als een nieuwsbrief aan verscheidene leveringen wordt verbonden, het aantal verbonden leveringen (maar niet elke identiteitskaart wordt getoond).

Een pagina die is gemaakt in AEM koppelen aan een e-mailbericht van Adobe Campaign:

 1. Maak een e-mailbericht op basis van een AEM-specifieke e-mailsjabloon. Zie E-mails maken in Adobe Campaign Standard voor meer informatie .

  chlimage_1-36

 2. Open de Inhoud van het leveringsdashboard.

  chlimage_1-37

 3. Selecteren Koppelen met Adobe Experience Manager-inhoud in de werkbalk voor toegang tot de inhoudslijst in AEM.

  note note
  NOTE
  Als de Koppelen met een Adobe Experience Manager verschijnt niet op de actiebalk. Controleer of de optie Inhoudsbewerkingsmodus is correct gevormd reeks aan Adobe Experience Manager in de e-maileigenschappen.

  chlimage_1-38

 4. Selecteer de inhoud die u in uw e-mail wilt gebruiken.

  In deze lijst worden opgegeven:

  • Het label van de inhoud in AEM.
  • De goedkeuringsstatus van de inhoud in AEM. Als de inhoud niet is goedgekeurd, kunt u de inhoud synchroniseren, maar moet deze worden goedgekeurd voordat de levering wordt verzonden. U kunt echter bepaalde bewerkingen uitvoeren, zoals het verzenden van een proefdruk of de voorbeeldtest.
  • De datum van de laatste wijziging van de inhoud.
  • Alle inhoud die al aan een levering is gekoppeld.
  note note
  NOTE
  Standaard is de inhoud die al met een levering is gesynchroniseerd, verborgen. U kunt deze echter wel weergeven en gebruiken. Als u bijvoorbeeld inhoud wilt gebruiken als een sjabloon voor meerdere leveringen.

  Als het e-mailbericht is gekoppeld aan AEM inhoud, kan de inhoud niet worden bewerkt in Adobe Campaign.

 5. Geef de andere parameters van de e-mail op vanaf het dashboard (publiek, uitvoeringsschema).

 6. Voer de e-maillevering uit. Tijdens de leveringsanalyse, wordt de meest bijgewerkte versie van de AEM inhoud teruggewonnen.

  note note
  NOTE
  Als de inhoud in AEM wordt bijgewerkt terwijl deze aan een e-mailbericht is gekoppeld, wordt deze tijdens de analyse automatisch bijgewerkt in Adobe Campaign. De synchronisatie kan ook handmatig worden uitgevoerd Adobe Experience Manager-inhoud vernieuwen in de actiebalk voor inhoud.
  U kunt de koppeling tussen een e-mail en AEM inhoud annuleren met De koppeling met de Adobe Experience Manager-inhoud verwijderen in de actiebalk voor inhoud. Deze knop is alleen beschikbaar als de inhoud al is gekoppeld aan de levering. Als u een andere inhoud aan een levering wilt koppelen, moet u de huidige inhoudskoppeling verwijderen voordat u een nieuwe koppeling kunt maken.
  Wanneer de koppeling wordt verwijderd, wordt de lokale inhoud bewaard en bewerkbaar in Adobe Campaign. Als u de inhoud opnieuw koppelt nadat u deze hebt gewijzigd, gaan alle wijzigingen verloren.

In AEM gemaakte inhoud synchroniseren met een levering vanuit Adobe Campaign Classic synchronizing-content-created-in-aem-with-a-delivery-from-adobe-campaign-classic

Met Adobe Campaign kunt u inhoud die is gemaakt AEM met:

 • Een campagnelevering
 • Een leveringsactiviteit in een campagnewerkstroom
 • Een terugkerende levering
 • Ononderbroken levering
 • Een levering in het Berichtencentrum
 • Een leveringssjabloon

Als een nieuwsbrief AEM is gekoppeld aan één levering, wordt de leveringscode weergegeven op de pagina.

chlimage_1-39

NOTE
Als de nieuwsbrief aan verscheidene leveringen wordt gekoppeld, het aantal verbonden leveringen (maar niet elke identiteitskaart wordt getoond).
NOTE
De workflowstap Publiceren naar Adobe Campaign is afgekeurd in AEM 6.1. Deze stap maakte deel uit van de integratie van AEM 6.0 met Adobe Campaign en is niet langer nodig.

In AEM gemaakte inhoud synchroniseren met een levering vanuit Adobe Campaign:

 1. Maak een levering of voeg een leveringsactiviteit toe aan een campagnewerkstroom door de optie E-maillevering met AEM inhoud (mailAEMContent) leveringssjabloon.

  chlimage_1-40

 2. Selecteren Synchroniseren in de werkbalk voor toegang tot de inhoudslijst in AEM.

  note note
  NOTE
  Als de Synchroniseren Deze optie wordt niet weergegeven op de werkbalk van de levering. Controleer of de optie Inhoudsbewerkingsmodus veld is correct geconfigureerd in AEM door Eigenschappen > Geavanceerd.

  chlimage_1-41

 3. Selecteer de inhoud die u met uw levering wilt synchroniseren.

  In deze lijst worden opgegeven:

  • Het label van de inhoud in AEM.
  • De goedkeuringsstatus van de inhoud in AEM. Als de inhoud niet is goedgekeurd, kunt u de inhoud synchroniseren, maar moet deze worden goedgekeurd voordat de levering wordt verzonden. U kunt echter bepaalde bewerkingen uitvoeren, zoals het verzenden van een BBT of de voorvertoningstest.
  • De datum van de laatste wijziging in de inhoud.
  • Alle inhoud die al aan een levering is gekoppeld.
  note note
  NOTE
  Standaard is de inhoud die al met een levering is gesynchroniseerd, verborgen. U kunt deze echter wel weergeven en gebruiken. Als u bijvoorbeeld inhoud wilt gebruiken als een sjabloon voor meerdere leveringen.

  chlimage_1-42

 4. Geef de andere parameters van de levering op (doel, enzovoort)

 5. Start zo nodig het goedkeuringsproces voor de levering in Adobe Campaign. De goedkeuring van inhoud in AEM is noodzakelijk naast goedkeuringen die in Adobe Campaign worden gevormd (begroting, doel, etc.). Goedkeuring van inhoud in Adobe Campaign is alleen mogelijk als de inhoud al is goedgekeurd in AEM.

 6. Voer de levering uit. Tijdens de leveringsanalyse, wordt de meest bijgewerkte versie van de AEM inhoud teruggewonnen.

  note note
  NOTE
  • Nadat de levering en de inhoud zijn gesynchroniseerd, wordt de leveringsinhoud in Adobe Campaign alleen-lezen. Het onderwerp en de inhoud van de e-mail kunnen niet meer worden gewijzigd.
  • Als de inhoud in AEM wordt bijgewerkt terwijl deze aan een levering in Adobe Campaign is gekoppeld, wordt deze tijdens de leveringsanalyse automatisch bijgewerkt in de levering. De synchronisatie kan ook handmatig worden uitgevoerd met de Inhoud nu vernieuwen knop.
  • U kunt synchronisatie tussen een levering en AEM inhoud annuleren met de Desynchroniseren knop. Dit is alleen beschikbaar als de inhoud al is gesynchroniseerd met de levering. Als u andere inhoud wilt synchroniseren met een levering, moet u de huidige inhoudssynchronisatie annuleren voordat u een nieuwe koppeling kunt maken.
  • Als de synchronisatie van de lokale inhoud is opgeheven, wordt de lokale inhoud bewaard en wordt deze bewerkbaar in Adobe Campaign. Als u de inhoud opnieuw synchroniseert nadat u deze hebt gewijzigd, gaan alle wijzigingen verloren.
  • Voor terugkomende en ononderbroken leveringen wordt synchronisatie met AEM inhoud gestopt telkens wanneer de levering wordt uitgevoerd.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2