URL's extern maken externalizing-urls

In Adobe Experience Manager (AEM) ExternalAlizer is de dienst OSGI die u programmatically een middelweg laat omzetten (bijvoorbeeld /path/to/my/page) in een externe en absolute URL (bijvoorbeeld https://www.mycompany.com/path/to/my/page) door het pad vooraf te bevestigen met een vooraf geconfigureerde DNS.

Omdat een instantie zijn uiterlijk zichtbare URL niet kan kennen als het achter een Weblaag loopt, en omdat soms een verbinding buiten het verzoekwerkingsgebied moet worden gecreeerd, verstrekt deze dienst een centrale plaats om die externe URLs te vormen en hen te bouwen.

Deze pagina verklaart hoe te om te vormen ExternalAlizer en hoe deze te gebruiken. Zie voor meer informatie de Javadocs.

De service ExternalAlizer configureren configuring-the-externalizer-service

De ExternalAlizer De dienst laat u veelvoudige domeinen centraal bepalen die aan programmatically prefixmiddelwegen kunnen worden gebruikt. Elk domein wordt geïdentificeerd door een unieke naam die wordt gebruikt om programmatically naar het domein te verwijzen.

Een domeintoewijzing definiëren voor de ExternalAlizer service:

 1. Navigeer naar configuratiebeheer via Gereedschappen vervolgens Webconsole of voer in:

  https://<host>:<port>/system/console/configMgr

 2. Klikken Day CQ Link ExternalAlizer om het dialoogvenster Configuratie te openen.

  note note
  NOTE
  De directe koppeling naar de configuratie is https://<host>:<port>/system/console/configMgr/com.day.cq.commons.impl.ExternalizerImpl

  aem-externalizer-01

 3. Een Domeinen toewijzing: een afbeelding bestaat uit een unieke naam die in de code kan worden gebruikt om naar het domein, een spatie en het domein te verwijzen:

  <unique-name> [scheme://]server[:port][/contextpath]

  Waarbij:

  • regeling is http of https, maar kan ook ftp zijn, enzovoort.

   • gebruik https om https-koppelingen af te dwingen, indien gewenst
   • wordt gebruikt als de clientcode het schema niet overschrijft wanneer wordt gevraagd om externalisatie van een URL.
  • server is de gastheernaam (kan een domeinnaam of ip adres zijn).

  • poort (optioneel) is het poortnummer.

  • contextpad (optioneel) wordt alleen ingesteld als AEM is geïnstalleerd als een webapp onder een ander contextpad.

  Bijvoorbeeld: production https://my.production.instance

  De volgende toewijzingsnamen zijn vooraf gedefinieerd en moeten worden ingesteld omdat AEM op deze namen vertrouwt:

  • local - de lokale instantie
  • author - DNS van het ontwerpsysteem
  • publish - het publiek met de website DNS geconfronteerd
  note note
  NOTE
  Met een aangepaste configuratie kunt u een categorie toevoegen, zoals production, staging, of zelfs externe niet-AEM systemen zoals my-internal-webservice. Het is handig om hardcodering van dergelijke URL's op verschillende plaatsen in de codebase van een project te voorkomen.
 4. Klikken Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

De service ExternalAlizer gebruiken using-the-externalizer-service

In deze sectie worden enkele voorbeelden getoond van de manier waarop ExternalAlizer de dienst kan worden gebruikt:

 1. Om de dienst Externalzer in JSP te krijgen:

  code language-java
  Externalizer externalizer = resourceResolver.adaptTo(Externalizer.class);
  
 2. Een pad extern maken met het domein 'publish':

  code language-java
  String myExternalizedUrl = externalizer.publishLink(resolver, "/my/page") + ".html";
  

  Het veronderstellen van de domeinafbeelding:

  • publish https://www.website.com

  myExternalizedUrl eindigt omhoog met de waarde:

  • https://www.website.com/contextpath/my/page.html
 3. Een pad extern maken met het domein 'auteur':

  code language-java
  String myExternalizedUrl = externalizer.authorLink(resolver, "/my/page") + ".html";
  

  Het veronderstellen van de domeinafbeelding:

  • author https://author.website.com

  myExternalizedUrl eindigt omhoog met de waarde:

  • https://author.website.com/contextpath/my/page.html
 4. Een pad extern maken met het 'lokale' domein:

  code language-java
  String myExternalizedUrl = externalizer.externalLink(resolver, Externalizer.LOCAL, "/my/page") + ".html";
  

  Het veronderstellen van de domeinafbeelding:

  • local https://publish-3.internal

  myExternalizedUrl eindigt omhoog met de waarde:

  • https://publish-3.internal/contextpath/my/page.html
 5. Meer voorbeelden vindt u in het gedeelte Javadocs.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2