Bezoekersmigratie

NOTE
Als u de Dienst van identiteitskaart van de Bezoeker van het Experience Cloud reeds hebt uitgevoerd dan is de Periode van de Restitutie niet van toepassing voor u en zou niet moeten worden toegelaten.

Bezoekersmigratie is een proces waarbij de cookie(s_vi) van de bezoeker-id van het ene domein naar het andere wordt gemigreerd.

Met de migratie van bezoekers kunt u de identificatie-cookies van bezoekers behouden wanneer u domeinen voor gegevensverzameling wijzigt. Domeinen voor gegevensverzameling kunnen om de volgende redenen worden gewijzigd:

  • Verplaatsen van 2o7.net tot adobedc.net.

  • U implementeert de Experience Cloud Visitor ID Service en worden van een CNAME/first-party domein van de gegevensinzameling overgegaan naar adobedc.net, 2o7.net of omtrdc.net

  • Naar een name-/first-party-gegevensverzameling ( Eerste cookies).

  • Het bewegen van één CNAME aan een andere (veranderende domeinen).

Nadat de bezoekersmigratie wordt gevormd, wanneer een gebruiker het nieuwe domein zonder een koekje van bezoekersidentiteitskaart bezoekt, leidt de server aan de vorige gegevensinzameling hostname opnieuw, wint om het even welke beschikbare koekjes van bezoekersidentiteitskaart terug, en richt dan terug naar het nieuwe domein. Als een bezoeker-id niet wordt gevonden op de vorige hostnaam, wordt een nieuwe id gegenereerd. Dit gebeurt slechts eenmaal per bezoeker.

Migratieproces van bezoekers process

In de volgende tabel worden de taken weergegeven die zijn vereist voor bezoekersmigratie:

Taak
Beschrijving
Aan de slag: Contact opnemen met de klantenservicemet de domeinen die u wilt migreren en de migratieperiode die u wilt inschakelen (30, 60 of 90 dagen). Zorg ervoor dat u de niet-beveiligde en beveiligde domeinen opneemt.

Maak een lijst met de exact syntaxis voor de domeinen die u wilt migreren naar en migreren.

  • example.112.2o7.net > metrics.example.com
  • example.102.112.2o7.net > smetrics.example.com

De namen van de migratiegastheer worden gevormd op de inzamelingsserver van Gegevens van de Adobe. De Zorg van de klant zal u vertellen wanneer de verandering wordt aangebracht zodat kunt u voor de volgende stap plannen.

6+ uur na wijziging van configuratie: Werk de s.trackingServer en s.trackingServerSecure variabelen in uw JavaScript-code Analytics om de nieuwe servers voor gegevensverzameling te gebruiken.
Nadat u deze wijziging hebt aangebracht, gebruikt u de opdracht Foutopsporing Experience Cloud om te verifiëren dat het de beeldverzoek van de Analyse naar de bijgewerkte server van de gegevensinzameling gaat.
Onmiddellijk nadat u de Analysecode hebt bijgewerkt: Test uw site om te controleren of de omleiding naar het vorige domein van de gegevensverzameling plaatsvindt.
Een pakketcontrole om te controleren dat wanneer u uw plaats voor het eerst, of na het ontruimen van koekjes toegang hebt, u twee 302 (omleiding) statuscodes van HTTP vóór de 200 (O.K.) statuscode van HTTP ziet. Als een van deze omleidingen mislukt, neemt u onmiddellijk contact op met de klantenservice om ervoor te zorgen dat de migratie correct is geconfigureerd.
Voor de gehele migratieperiode: Bewaar de DNS-record voor de vorige hostnaam actief.
De vorige hostname moet door DNS oplossen of de koekjesmigratie zal niet voorkomen.
Taak
Beschrijving
Om aan de slag te gaan: neem contact op met de klantenservice met de domeinen die u wilt migreren en met de migratieperiode die u wilt inschakelen (30, 60 of 90 dagen). Zorg ervoor dat u de niet-beveiligde en beveiligde domeinen opneemt.

Maak een lijst met de exacte syntaxis voor de domeinen waarvan u wilt migreren en migreren.

  • example.112.2o7.net > metrics.example.com
  • example.102.112.2o7.net > smetrics.example.com

De namen van de migratiegastheer worden gevormd op de inzamelingsserver van Gegevens van de Adobe. De Zorg van de klant zal u vertellen wanneer de verandering wordt aangebracht zodat kunt u voor de volgende stap plannen.

6+ uur na wijziging van de configuratie: werk de s.trackingServer en s.trackingServerSecure variabelen in uw JavaScript-code Analytics om de nieuwe servers voor gegevensverzameling te gebruiken.
Nadat u deze wijziging hebt aangebracht, gebruikt u de opdracht Foutopsporing Experience Cloud om te verifiëren dat het de beeldverzoek van de Analyse naar de bijgewerkte server van de gegevensinzameling gaat.
Onmiddellijk na het bijwerken van uw code van de Analyse: Test uw plaats om te verifiëren dat redirect aan het vorige domein van de gegevensinzameling voorkomt.
Een pakketcontrole om te controleren dat wanneer u uw plaats voor het eerst, of na het ontruimen van koekjes toegang hebt, u twee 302 (omleiding) statuscodes van HTTP vóór de 200 (O.K.) statuscode van HTTP ziet. Als een van deze omleidingen mislukt, neemt u onmiddellijk contact op met de klantenservice om ervoor te zorgen dat de migratie correct is geconfigureerd.
Voor de volledige migratieperiode: houd het DNS verslag voor vorige hostname actief.
De vorige hostname moet door DNS oplossen of de koekjesmigratie zal niet voorkomen.
recommendation-more-help
df89a595-bae4-48f4-9606-e55c9666ee49