Cookies van eerste bedrijven

Analytics gebruikt cookies om informatie te verschaffen over variabelen en componenten die niet aanwezig zijn tussen afbeeldingsaanvragen en browsersessies. Waar mogelijk gebruikt de Adobe cookies van de eerste partij om activiteiten op uw site op te nemen. Als u activiteit wilt opnemen op verschillende sites, zoals andere domeinen die u hebt, zijn cookies van andere bedrijven vereist.

Veel browsers en antispywaretoepassingen zijn ontworpen om cookies van derden af te wijzen en te verwijderen. Adobe zorgt ervoor dat cookies altijd kunnen worden ingesteld, zelfs als cookies van derden worden geblokkeerd. Het specifieke gedrag varieert afhankelijk van of u de Dienst van de Identiteit van het Experience Platform (de Dienst van ECID) of de erfenisherkenningstekens van de Analyse (ook bekend als s_vi koekje) gebruikt:

 • De Experience Platform Identity Service (ECID Service) automatisch cookies van eerste bedrijven instellen, ongeacht of uw verzamelingsdomein overeenkomt met uw sitedomein. Als deze niet overeenkomen, gebruikt de Identity Service JavaScript om cookies in te stellen in het domein van uw site.
 • Als u Verouderde id's analyseren (ook bekend als s_vi cookie) het is afhankelijk van de configuratie van uw gegevensverzamelingsserver. Als de server van de gegevensinzameling het domein van uw plaats aanpast, dan worden de koekjes geplaatst als eerste-partij. Als de verzamelingsserver niet overeenkomt met uw huidige domein, worden cookies ingesteld als derden. In dit geval stelt Analytics een first-party-cookies in als cookies van derden worden geblokkeerd fallback-id (s_fid) in plaats van de standaard 's_vi' cookie.

Als u uw inzamelingsserver zou willen verzekeren past uw domein van de plaats aan, kunt u een implementatie gebruiken CNAME die het door:sturen van een douanedomein zal toelaten dat in uw implementatie CNAME aan de inzamelingsservers van de Adobe wordt gespecificeerd. Dit impliceert veranderingen in DNS van uw bedrijf montages om een alias van CNAME aan het richten aan een Adobe ontvangen domein te vormen. Gelieve te merken op dat terwijl diverse producten van de Adobe het gebruiken van een CNAME steunen, in alle gevallen CNAME wordt gebruikt om tot een vertrouwd op eerste-partijeindpunt voor een specifieke klant te leiden en door die klant wordt bezeten. Als u veelvoudige domeinen controleert, kunnen zij één enkel eindpunt CNAME gebruiken om gebruikers over hun domeinen te volgen, maar waar het plaatsdomein niet de het domeinkoekjes van CNAME aanpast worden geplaatst als derde.

NOTE
Ongeacht of uw inzamelingsdomein uw plaatsdomein aanpast, maakt het programma van de Preventie van het Intelligente Volgen van de Apple (ITP) de eerste partijkoekjes door Adobe worden geplaatst kortstondig op browsers die door ITP worden geregeerd, die Safari op macOS en alle browsers op iOS en iPadOS omvatten. Vanaf november 2020 hebben cookies die via CNAME zijn ingesteld, dezelfde vervaldatum als cookies die via JavaScript zijn ingesteld. Deze vervaldatum kan worden gewijzigd.

Als u een NAAM voor gegevensinzameling wilt vestigen en als uw plaats veilige pagina's gebruikend het protocol HTTPS heeft, kunt u met Adobe werken om een SSL certificaat te verkrijgen.

Het SSL-certificaatuitgifteproces kan vaak verwarrend en tijdrovend zijn. Als gevolg daarvan heeft Adobe een partnerschap opgezet met DigiCert, een toonaangevende certificeringsinstantie (CA), en een geïntegreerd proces ontwikkeld waarmee de aankoop en het beheer van deze certificaten worden geautomatiseerd.

Met uw toestemming, werken wij met CA om een nieuw SSL certificaat van SHA-2 voor u uit te geven, op te stellen en te beheren. Adobe blijft dit certificaat beheren en zorgt ervoor dat een onverwachte vervaldatum, intrekking of bezorgdheid over de beveiliging de beschikbaarheid van de beveiligde verzameling van uw organisatie niet in gevaar brengt.

Certificaatprogramma beheerd door Adobe

Het Beheerde Programma van het Certificaat van de Adobe is het geadviseerde proces voor vestiging het eerste-partijSSL certificaat nodig voor een implementatie CNAME die uw server van de inzameling van de Adobe uw plaatsdomein verzekert.

Met het programma Beheerd certificaat voor Adobe kunt u zonder extra kosten een nieuw SSL-certificaat van de eerste partij implementeren (voor uw eerste 100 CNAME's). Als u momenteel uw eigen door de klant beheerde SSL-certificaat hebt, spreekt u dan met de klantenservice van de Adobe over de migratie naar het door de Adobe beheerde certificaatprogramma.

Implementatie

Hier is hoe u een nieuw eerste-partijSSL certificaat voor de inzameling van eerste-partijgegevens uitvoert:

 1. Vul de Formulier voor eerste domeinaanvraag en een ticket te openen met de klantenservice, waarbij de eerste-partij gegevensverzameling voor het door de Adobe beheerde programma wordt aangevraagd.

  Elk veld wordt in het document met voorbeelden beschreven.

 2. CNAME-records maken (zie onderstaande instructies).

  Na het ontvangen van het kaartje, zou een vertegenwoordiger van de klantenzorg u van een verslag CNAME moeten voorzien. Deze verslagen moeten op DNS server van uw bedrijf worden gevormd alvorens de Adobe het certificaat namens u kan kopen. De CNAME is gelijkaardig aan het volgende:

  Beveiligen - Bijvoorbeeld de hostnaam smetrics.example.com punten naar: [random-10-character-string].data.adobedc.net.

  note note
  NOTE
  In het verleden, adviseerde de Adobe dat de klanten opstelling twee CNAMEs, voor HTTPS en voor HTTP. Aangezien het beste praktijken is om verkeer te coderen, en de meeste browsers sterk ontmoedigen HTTP, adviseren wij niet meer vestiging een NAAM voor HTTP. Het wordt nu als beste praktijk beschouwd om beide trackingServer en trackingServerSecure met dezelfde CNAME. Bijvoorbeeld beide trackingServer en trackingServerSecure wordt ingesteld op smetrics.example.com. HTTP is alleen toegestaan voor hostnamen van derden.
 3. Wanneer de CNAME op zijn plaats is, werkt de Adobe met DigiCert om een certificaat op de productieservers van de Adobe te kopen en te installeren.

  Als u een bestaande implementatie hebt, kunt u bezoekersmigratie overwegen om uw bestaande bezoekers te onderhouden. Nadat het certificaat live naar de productieomgeving van de Adobe is geduwd, kunt u de volgende servervariabelen aan nieuwe hostnames bijwerken. Betekenis: als de site niet veilig is (HTTP), werkt u de s.trackingServer. Als de site beveiligd is (HTTPS), werkt u beide bij s.trackingServer en s.trackingServerSecure variabelen.

 4. Hostnaam valideren door:sturen (zie hieronder).

 5. Implementatiecode bijwerken (zie hieronder).

Onderhoud en verlengingen

Dertig dagen voordat uw certificaat van de eerste partij verloopt, controleert de Adobe of CNAME nog geldig en in gebruik is. Als dat het geval is, gaat de Adobe ervan uit dat u de service wilt blijven gebruiken en wordt het certificaat automatisch namens u vernieuwd.

NOTE
Als CNAME is verwijderd en/of niet meer geldig (Kaart niet aan verstrekte Adobe SSL Hostname) is, kan de Adobe niet het certificaat vernieuwen en de ingang in ons systeem wordt duidelijk voor verwijdering zonder verdere mededeling.

Veelgestelde vragen

Vraag
Antwoord
Is dit proces veilig?
Ja, het Adobe-Beheerde programma is veiliger dan onze erfenismethode aangezien geen certificaat of privé sleutel buiten de Adobe en de uitgevende certificaatautoriteit wordt veranderd.
Hoe kan Adobe een certificaat voor ons domein aanschaffen?
Het certificaat kan alleen worden aangeschaft als u de opgegeven hostnaam hebt opgegeven (bijvoorbeeld telemetry.example.com) aan een hostnaam van een Adobe. Dit is hoofdzakelijk het delegeren van deze hostname aan Adobe en staat Adobe toe om het certificaat namens u te kopen.
Mag ik vragen dat het certificaat wordt ingetrokken?
Ja, als eigenaar van het domein hebt u het recht om te verzoeken dat het certificaat wordt ingetrokken. Open een ticket met de klantenservice om dit te laten voltooien.
Gebruikt dit certificaat SHA-2-versleuteling?
Ja, Adobe werkt met DigiCert voor het uitgeven van een SHA-2-certificaat.
Betekent dit extra kosten?
Nee, Adobe biedt deze service zonder extra kosten aan alle huidige klanten van de Adobe Digital Experience.

CNAME-records maken

Het team van netwerkbewerkingen van uw organisatie moet uw DNS-servers configureren door CNAME-records te maken. Elke hostname forwards gegevens aan de servers van de gegevensinzameling van de Adobe.

De specialist FPC voorziet u van gevormde hostname en welke CNAME zij moeten worden gericht aan. Bijvoorbeeld:

 • SSL-hostnaam:smetrics.example.com
 • SSL CNAME:[random-10-character-string].data.adobedc.net
NOTE
Als u nog steeds onveilig gebruikt, ziet het er als volgt uit:
 • Hostnaam niet-SSL:metrics.example.com
 • Niet-SSL CNAME:[random-10-character-string].data.adobedc.net

Zolang de implementatiecode niet wordt gewijzigd, heeft deze stap geen invloed op de gegevensverzameling en kan deze op elk moment na het bijwerken van de implementatiecode worden uitgevoerd.

Hostnaam valideren door:sturen validate

De volgende methoden zijn beschikbaar voor validatie:

Valideren met een browser

Als u een CNAME-instelling hebt en het certificaat is geïnstalleerd, kunt u de browser gebruiken voor validatie:

https://smetrics.adobe.com/_check

NOTE
Er wordt een beveiligingswaarschuwing weergegeven als een certificaat niet is geïnstalleerd.

Valideren met curl

Adobe raadt u aan curl vanaf de opdrachtregel. (Windows gebruikers kunnen curl van: https://curl.se/windows/)

Als u een CNAME hebt maar geen certificaat is geïnstalleerd, voert u het volgende uit:
curl -k https://smetrics.adobe.com/_check
Reactie: SUCCESS

(De -k waarde schakelt de beveiligingswaarschuwing uit.)

Als u een CNAME-instelling hebt en het certificaat is geïnstalleerd, voert u het volgende uit:
curl https://smetrics.adobe.com/_check
Reactie: SUCCESS

Valideren met nslookup

U kunt nslookup voor validatie. Gebruiken smetrics.adobe.comals voorbeeld, open een bevelherinnering en type nslookup smetrics.adobe.com

Als alles met succes opstelling is, ziet u een terugkeer gelijkend op:

nslookup smetrics.adobe.com
Server:       10.30.7.247
Address:   10.30.7.247#53

smetrics.adobe.com  canonical name = adobe.com.ssl.d1.sc.omtrdc.net.
Name: adobe.com.ssl.d1.sc.omtrdc.net
Address: 54.218.180.161
Name: adobe.com.ssl.d1.sc.omtrdc.net
Address: 52.39.8.230
Name: adobe.com.ssl.d1.sc.omtrdc.net
Address: 54.187.216.46

Implementatiecode bijwerken update

Alvorens u code op uw plaats uitgeeft om de inzameling van de eerste partijgegevens te gebruiken, voltooi deze eerste vereisten:

 • Vraag een SSL-certificaat aan door de hierboven beschreven stappen in het dialoogvenster Implementeren van de Certificaatprogramma beheerd door Adobe.
 • CNAME-records maken (zie hierboven).
 • Valideer de hostnamen (zie hierboven).

Nadat u hebt geverifieerd uw hostnames antwoorden en aan de servers van de gegevensinzameling van de Adobe door:sturen, kunt u uw implementatie veranderen om aan uw eigen server van de gegevensinzameling te richten hostnames.

 1. Uw kern-JavaScript-bestand openen (s_code.js/AppMeasurement.js).

 2. Als u de versie van de code wilt bijwerken, vervangt u de volledige code s_code.js/AppMeasurement.js met de nieuwere versie te openen en eventuele plug-ins of aanpassingen te vervangen. of, als u de code wilt bijwerken slechts relevant aan de inzameling van eerste-partijgegevens, bepaal de plaats van s.trackingServer en s.trackingServerSecure (als het gebruiken van SSL) variabelen, en richt hen aan uw nieuwe servers van de gegevensinzameling. Bijvoorbeeld:

  code language-js
  s.trackingServer = "metrics.example.com";
  s.trackingServerSecure = "smetrics.example.com";
  
 3. Upload het bijgewerkte kern-JavaScript-bestand naar uw site.

 4. Als u naar de inzameling van de eerste-partijgegevens van een reeds lang bestaande implementatie, of het veranderen in een verschillende eerste-partijinzameling hostname overgaat, adviseert de Adobe migrerende bezoekers van het vorige domein aan het nieuwe domein.

Zie Migratie bezoeker in de handleiding voor analytische implementatie.

Nadat u het JavaScript-bestand hebt geüpload, wordt alles geconfigureerd voor gegevensverzameling van de eerste partij. Adobe raadt u aan de analytische rapportage de komende uren te controleren om ervoor te zorgen dat de gegevensverzameling normaal blijft. Als dit niet het geval is, controleert u of alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd en laat een van de ondersteunde gebruikers van uw organisatie contact opnemen met de klantenservice.

recommendation-more-help
872fc4ed-f5f7-4b59-a6f8-4ddabe5aac1f