Vereisten en belangrijke Informatie voor het Uitvoeren Analytics for Advertising

Adverteerders met DSP enAdvertising Search, Social, & Commerce

Controleer de volgende informatie voordat u Adobe Advertising met Adobe Analytics integreert.

Vereisten voor de rapportage van gegevens over Adoben Advertising in Analytics

 • een van de volgende twee handelingen:

  • Adobe Experience Platform Web SDK: alloy.js
  • Identiteitsdienst Experience Cloud: visitorAPI.js versie 2.0 of hoger
 • Elke versie van Adobe Analytics (inclusief Prime, Premium, of Ultimate)

 • Adobe Analytics: appMeasurement.js versie 2.1 of hoger

 • (Reclame DSP klanten) en Adverteren DSP JavaScript-fragment ge├»mplementeerd op uw webpagina's om doorkijkbezoeken bij te houden.

TIP
Gebruik de meest recente versie van elke bibliotheek om de gegevensgetrouwheid te verbeteren.

Vereisten voor het delen van analysesegmenten met Adobe Advertising

 • Identiteitsdienst Experience Cloud: visitorAPI.js versie 2.1 of hoger
 • Adobe Analytics: appMeasurement.js versie 1.8 of hoger

Voorschriften voor rapportage Analytics Gegevens in Adobe Advertising

Geef het volgende door aan het implementatieteam van de Adobe Advertising:

 • De Analytics rapportsuite-id die moet worden gebruikt voor rapportage over betaalde mediaactiviteiten en voor het uitvoeren van siteactiviteiten voor optimalisatie en rapportage in Adobe Advertising
 • De organisatie-id (Org ID) van het Experience Cloud van het bedrijf.

U kunt beide id's vinden op het tabblad Tabblad Overzicht van de Adobe Experience Cloud Debugger.

Samenvattingsscherm Experience Cloud Debugger

Analytics Gegevens in Adobe Advertising lookback-a4adc

Omdat Analytics de gegevens worden verzonden naar de Adobe Advertising voor rapportering en optimalisering, de gegevens zijn onderworpen aan de attributieregels, met inbegrip van de indruk en klik raadplegingsvensters, die voor de adverteerder in Adobe Advertising worden gevormd.

de montages van het raadplegingsvenster op adverteerderniveau in Adobe Advertising

 • Adobe Advertising-toewijzing klikt op lookback-venster: het aantal dagen na de eerste klik waarin de klik kan worden toegewezen aan een conversie. Deze waarde is standaard 60 dagen; het maximum is 90 dagen

 • Terugkijkvenster van de Adobe Advertising van de attributieindruk: Het aantal dagen na een advertentie voorkomt waarin de indruk aan een omzetting kan worden toegeschreven. Deze waarde is standaard ingesteld op 14 dagen; de maximale waarde is 30 dagen

  note note
  NOTE
  Het venster van de imitatieterugblik is specifiek voor Adobe Advertising, niet Analytics for Advertising, rapportage.

De Analytics for Advertising JavaScript gebruikt deze instellingen om te bepalen hoe ver u een doorkijkitem of doorklikitem naar de site als geldig kunt beschouwen. Voor meer informatie over hoe de mening-productie en de klik-productie worden bepaald, zie "Adobe Advertising-id's gebruikt door Analytics."

Gegevens Adobe Advertising in Analytics

Analytics stelt Adobe Advertising-id's (AMO-id's) in in de treffer Analytics, afhankelijk van het eVar persistentie-instelling, die van toepassing is op zowel doorklikken als doorzoeken. De persistentie die wordt geplaatst wordt gevormd op het achtereind van de Adobe Advertising, en uw Team van de Rekening van de Adobe kan het veranderen.

 • Analytics for Advertising eVar verlopen: standaard 60 dagen voor AMO-id's
NOTE
Als u gegevens voor een ander tijdframe wilt segmenteren, kunt u aangepaste segmenten instellen met verschillende terugzoekvensters in Analysis Workspace.

Ondersteunde advertentie-omgevingen

 • Zoeken
 • Weergave
 • Video
 • Online video
 • Oorspronkelijk

Neem contact op met het accountteam van de Adobe voor de meest recente ondersteunde advertentieomgevingen in elk kanaal.

Wat u moet weten voordat u gaat implementeren

 • Het Adobe Advertising implementatieteam stelt de integratie in.

 • Voor deze integratie worden geen extra kosten in rekening gebracht en serveraanroepen resulteren niet in extra Analytics of Adobe Advertising.

 • Analytics for Advertising is een advertentie voor serveragnost: er kan een doorzicht- of doorklikbewerking optreden vanaf elke advertentieserver en de juiste id's worden gegenereerd bij het invoeren van de site.

 • De integratie gaat alleen over Analytics standaard- en aangepaste evenementen voor Adobe Advertising voor het optimaliseren van biedingen voor latere betaalde media- en advertentietechnieken. Het gaat niet door Analytics segmenten, berekende metriek en eVars naar Adobe Advertising voor Bodoptimalisatie.

 • Adobe Advertising maakt permanente id's binnen Analytics op basis van de laatste advertentie die is aangeklikt of bekeken voordat de gebruiker de site betreedt, op basis van de klik en mening-door raadplegingsvensters geconfigureerd in Adobe Advertising. Als een bezoeker van de site beide typen interactie voor site-invoer binnen zijn profiel heeft en de klik zich binnen de terugzoekperiode bevindt, overschrijft de doorklikeid van de bezoeker de weergave-via-id voor siterapportage.

 • Analytics for Advertising Voor het bijhouden van conversies in Adobe Analytics wordt een configureerbaar terugzoekvenster (standaard 60 dagen) gebruikt. De rapporten van de Adobe Advertising weerspiegelen plaatsomzettingen en betrokkenheid door het eind van dit het volgen raadplegingsvenster.

 • Alle advertentietypen worden ondersteund. Niet alle advertentieomgevingen worden echter ondersteund.

  Zo worden aangesloten tv-advertenties (CTV-advertenties) niet bijgehouden omdat er geen kliks plaatsvinden in CTV en er geen conversies kunnen plaatsvinden op hetzelfde apparaat. Als de advertentie echter wordt weergegeven in een desktopomgeving, kunnen bepaalde gegevens van de doorkijksite worden bijgehouden.

 • Analytics conversies worden momenteel bijgehouden en alleen toegewezen aan een bezoeker op hetzelfde apparaat.

 • Analytics for Advertising biedt geen ondersteuning voor in-app view-through conversies.

 • Het volgen van mening-door wordt niet gesteund voor adverteerders die een server-zij door:sturen implementatie van Analytics.

Aanvullende id

Zodra de Dienst van de Identiteit van het Experience Cloud voor een plaats wordt uitgevoerd, klappen die gegevens van bevatten Analytics of Adobe Advertising bevat een aanvullende id.

Voorbeeld: sdid=2F3C18E511F618CC-45F83E994AEE93A0

Voor nauwkeurige gegevensintegratie, alle vraag van de Adobe Advertising die door Analytics for Advertising activiteit om inhoud te leveren of het doel te registreren metrisch moet overeenkomstige hebben Analytics hit die dezelfde aanvullende id deelt.

Wanneer u het oplossen van problemen in bent Analyticsmoet u bevestigen dat de aanvullende id aanwezig is voor Analytics treffers. In de Adobe Experience Cloud Debugger, kunt u deze id op het tabblad Adobe Advertising zien als de sdid parameter.

NOTE
Deze implementatie werkt net als de Analytics for Target integratie.
recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3