PREMIUM Planera och implementera Recommendations

Innan du börjar använda Adobe Target Recommendationsmåste du utföra flera steg.

The Adobe Target Developer Guide portal innehåller information om hur du implementerar Recommendations på er webbplats, samt hur ni implementerar Target.

Mer information och stegvisa instruktioner finns i Planera och implementera Recommendations i Adobe Target Developer Guide portal.

På denna sida