Dela mått, målgrupper och rapporter - A4T FAQ

Det här avsnittet innehåller svar på frågor som ofta ställs om att dela mätvärden, målgrupper och rapporter när Analytics används som rapportkälla för Target (A4T).

Hur kan jag strukturera en rapport för mina användare?

Ofta vill du skapa en testvy för olika användargrupper så att de enklare kan se testresultaten. I Analytics är det möjligt att skapa ett bokmärke som sparar den aktuella vyn av en rapport, inklusive mått, datumintervall, segment och andra data.

Mer information finns i Bokmärkeshanteraren.

Hur kan jag se till att mätvärden och segment delas med mitt optimeringsteam?

Om du använder speciella mätvärden och segment med ett test kan du skapa en användargrupp för optimeringsteamet. Dela mätvärden och segment med gruppen i stället för enskilda medlemmar för att se till att alla har tillgång till segmenten och mätvärdena. Endast administratörer kan dela med grupper.

Se Dela segment och Dela beräknade värden.

På denna sida