Användare

Lägg till användare och hantera deras behörigheter i Adobe Admin Console.

OBSERVERA

Properties och Permissions finns som en del av Target Premiumlösning. De är inte tillgängliga i Target Standard utan Target Premiumlicens.
Du kan se om din organisation har en Standard- eller Premium-licens genom att klicka på Administration länk högst upp i Target Gränssnitt.

 • TargetStandardkunder: Om du ser Users tab (Administration > Users) (och inte Properties -fliken) har din organisation en Target Standardlicens. Target Standardkunder bör följa instruktionerna i den här artikeln för att lägga till användare och tilldela behörigheter i Adobe Admin Console.

 • TargetPremiumkunder: Om du ser Users -fliken och Properties tab (Administration > Properties) har din organisation en Target Premiumlicens. Target Premium-kunder bör följa instruktionerna i Enterprise-användarbehörigheter och Konfigurera företagsbehörigheter för att lägga till användare och tilldela behörigheter i Adobe Admin Console.

Detaljerad information om hur du hanterar användare och behörigheter finns i Hantera produkter och profiler i Användarhandbok för Enterprise & Teams.

När du börjar med Adobe Targethittar du ID:n (som slutar på Adobe.com) som är förifyllda i dina Adobe Experience Cloud konto. Dessa ID:n är för medlemmar i Adobe så att de kan hjälpa dig med ditt nya konto och med din användning av Adobe Target, om du behöver hjälp. Kontakta era Adobe-team på vanligt sätt för att få hjälp.

Den nya användaren visas inte på Users sidan tills användaren loggar in med hjälp av sin Adobe Experience Cloud konto och loggar sedan in på Target Standard/Premium.

Som standard är alla Target -användare börjar med observatörsbehörigheter.

Administratörsanvändare identifieras i Users lista. Kontakta en av systemadministratörsanvändarna om du behöver ändra åtkomstnivån.

Visa användarinformation inifrån Target

Du kan visa en lista över dina nuvarande användare i målmiljön, inklusive deras roller per arbetsyta och e-postadresser direkt inifrån Target.

Om du vill visa sidan Användare klickar du på Administration > Users.

Användarlista från mål

OBSERVERA

Om du vill hantera en befintlig användare eller lägga till nya användare måste du använda Adobe Admin Console, enligt nedan.

Få tillgång till Adobe Admin Console

För uppgifter som utförs i Adobe Admin Console går du till konsolen genom att följa dessa steg:

 1. Från Target, klicka Administration > Users > Users Management.

  eller

  Gå till https://adminconsole.adobe.com/enterprise/loggar du sedan in med din Adobe ID, om du inte redan har loggat in.

 2. (Villkorligt) Om du har tillgång till Admin Console for Enterprise för mer än en organisation klickar du på användarens avatar i det högra hörnet eller i det övre navigeringsfältet och väljer önskad organisation.

Lägg till användare

All användarhantering måste utföras i Adobe Admin Console for Enterprise. Alla dina befintliga användare i Target migreras från Target till Admin Console for Enterprise.

 1. I Admin Console, klicka Users > Users för att skapa nya användare eller redigera befintliga användare.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper i Experience Cloud i Enterprise User Guide.

Skapa användargrupper

Du kan skapa användargrupper som utvecklare, analytiker, marknadsförare, chefer osv. och sedan tilldela behörigheter för flera Adobe-produkter och arbetsytor. Att utse en ny teammedlem kan vara lika enkelt som att lägga till dem i en viss användargrupp.

 1. I Admin Console, klicka Users > User Groups för att skapa nya användargrupper eller redigera befintliga grupper.
 2. Följ instruktionerna i Hantera användare och grupper i Experience Cloud i Enterprise User Guide.

Ange roller och behörigheter

Endast systemadministratörer kan ange användarroller i Target. En standardgodkännare kan till exempel inte ändra en observatör till en godkännare utan att också ha Experience Cloud Administratörsrättigheter.

Systemadministratörsanvändare måste lägga till användare i systemet. Användare läggs inte till automatiskt. De bjuds in via e-post från Experience Cloud och måste bekräfta sina e-postadresser innan deras konton registreras.

 1. I Admin Console, klicka Products väljer du namnet på önskad produkt.

  Fliken Produkter

 2. Klicka på önskad arbetsyta (till exempel Standardarbetsyta).

  Standardarbetsyta

  The Users visas alla användare på den arbetsytan.

  konfigurationsanvändare

 3. Välj önskad behörighetsroll (Godkännare, Redigerare eller observatör) med hjälp av listrutan för varje användare i dialogrutan Product Role kolumn.

  Listruta för produktroll

  Roll Beskrivning
  Godkännare Kan skapa, redigera och aktivera eller stoppa aktiviteter.
  Redigerare Kan skapa och redigera aktiviteter innan de är aktiva, men kan inte godkänna att en aktivitet startas.
  Observer Kan visa aktiviteter, men kan inte skapa eller redigera dem.
  Utgivare Liknar observationsrollen (kan visa aktiviteter, men kan inte skapa eller redigera dem). Utgivarrollen har dock ytterligare behörighet att aktivera aktiviteter.

Mer information finns i Hantera produktbehörigheter och roller i Admin Console i Enterprise User Guide.

Utbildningsvideo: Konfigurera Adobe Target Workspaces Självstudiemärke

Utbildningsmål:

 • Få åtkomst till Adobe Admin Console från Adobe Target gränssnitt (tre sätt)
 • Konfigurera en arbetsyta i Adobe Admin Console
  • Lägga till användare i arbetsytor
  • Lägga till egenskaper i arbetsytor
 • Förstå standardarbetsytor
OBSERVERA

The Target Administration menygränssnitt (tidigare Setup) har gjorts om för att ge bättre prestanda, minska den underhållstid som krävs när nya funktioner släpps och för att förbättra användarupplevelsen i hela produkten. Informationen i följande video är i allmänhet korrekt: alternativen kan dock finnas på något olika platser. Uppdaterade videor kommer snart att publiceras.

På denna sida