Använda Visual Experience Composer för enkelsidiga program (SPA VEC) i Adobe Target

Senaste uppdatering: 2021-10-16
 • Skapat för:
 • Beginner
  User

Med SPA VEC kan marknadsförarna skapa tester och personalisera innehåll på SPA på ett sätt som gör det själv utan kontinuerliga utvecklingsberoenden. VEC kan användas för att skapa A/B-tester och XT-aktiviteter (Experience Targeting) i appar som byggts med populära ramverk som React och Angular. Titta på följande video för att lära dig hur du skapar aktiviteter med SPA VEC.

Översikt

 • SPA VEC kan användas för att skapa A/B- och autofördelningstester och XT-aktiviteter (Experience Targeting)
 • SPA VEC har inte stöd för Automatiskt mål-, Automated Personalization- eller Recommendations-aktiviteter
 • SPA VEC stöder integreringarna A4T, Experience Cloud Audiences och Customer Attributes
 • Alla VEC-åtgärder stöds i appar med en sida, inklusive anpassad kod
 • VEC-åtgärder kan tillämpas på en enskild vy eller på sidans load-händelse
 • Olika ändringar kan läggas till i olika vyer utan att du behöver använda alternativet Additional Pages
 • at.js 2.0+ och adobe.target.triggerView() funktionen måste implementeras i appen innan du kan använda SPA VEC

Målgrupp

 • Yrkesverksamma inom affärsverksamhet

Ytterligare resurser

På denna sida