Introduktion till intelligenta tjänster

En introduktion på hög nivå till Intelligent Services, som ger marknadsföringsanalytiker och yrkesverksamma möjlighet att utnyttja kraften i artificiell intelligens och maskininlärning i användningsfall av kundupplevelse utan datavetenskap.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Komma igång med intelligenta tjänster för marknadsförare, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på Intelligent Services-dokumentation

På denna sida