Översikt över identitets- och identitetsdiagram

Läs om de viktigaste funktionerna för identitetsupplösning i Adobe Experience Platform - identitetssamling, identitetsdiagram och API:er. Lär dig hur identitetstjänsten länkar osammanhängande identiteter för att leverera en enhetlig, sammanhängande upplevelse genom att skapa en enhetlig profil. Mer information finns i identitetstjänstens dokumentation.

INFO

Den här videon är en del av en kurs Komma igång med Adobe Experience Platform for Data Engineers som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida