Översikt över identitets- och identitetsdiagram

Läs om de viktigaste funktionerna för identitetsupplösning i Adobe Experience Platform - identitetssamling, identitetsdiagram och API:er. Lär dig hur identitetstjänsten länkar osammanhängande identiteter för att leverera en enhetlig, sammanhängande upplevelse genom att skapa en enhetlig profil. Mer information finns på dokumentation om identitetstjänst.

På denna sida