Datastyrningsöversikt

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Beginner
    User
    Developer
    Admin

Lär dig hur du får fullständig kontroll över dina data från den punkt de samlas in i datakällor till när de syndikeras till mål utanför Adobe Experience Platform. Datastyrning är ett enkelt utbyggbart ramverk som är djupt inbäddat i arbetsflöden för dataanvändning. Ramverket bygger på tre huvudaspekter - etiketter, policyer och tillämpning. Mer information finns på dokumentation om datastyrning.

På denna sida