Datastyrningsöversikt

Lär dig hur du får fullständig kontroll över dina data från den punkt de samlas in i datakällor till när de syndikeras till mål utanför Adobe Experience Platform. Datastyrning är ett enkelt utbyggbart ramverk som är djupt inbäddat i arbetsflöden för dataanvändning. Det bygger på tre huvudaspekter - etiketter, policyer och verkställighet. Mer information finns i datastyrningsdokumentationen.

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida