Datastyrningsöversikt

Lär dig hur du får fullständig kontroll över dina data från den punkt de samlas in i datakällor till när de syndikeras till mål utanför Adobe Experience Platform. Datastyrning är ett enkelt utbyggbart ramverk som är djupt inbäddat i arbetsflöden för dataanvändning. Ramverket bygger på tre huvudaspekter - etiketter, policyer och tillämpning. Mer information finns på dokumentation om datastyrning.

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Komma igång med Adobe Experience Platform Data Governance, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

På denna sida