Web Details schemafältgrupp

OBSERVERA

Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Web Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, som används för att beskriva information om händelser i webbinformation, som interaktion, sidinformation och referent.

Egenskap Datatyp Beskrivning
web Webbinformation Beskriver länkklick, webbsidesinformation, referensinformation och webbläsarinformation.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida