Device Trade-In Details schemafältgrupp

OBSERVERA

Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Device Trade-In Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class. Det innehåller ett enda fält (deviceTradeInDetails) som beskriver en enhets inbytestransaktion, inklusive inbytesvärde, ursprungligt enhets-ID och nytt enhets-ID.

Struktur för detaljer för enhetshandel

Egenskap Datatyp Beskrivning
tradeInValue Valuta Värdet på enheten som handlas.
newDeviceID Sträng ID:t för den nya enheten som handlas för.
originalDeviceID Sträng ID för enheten som handlas.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida