Geo Shape datatyp

Senaste uppdatering: 2023-12-18
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Geo Shape är en standard-XDM-datatyp som beskriver formen på ett geografiskt område. Denna datatyp bygger på den allmänna specifikation som dokumenterats på schema.org.


Egenskap Datatyp Beskrivning
_schema.box Array med Geo Coordinates Beskriver ett geografiskt område som omges av en rektangel som består av två koordinater. Den första koordinaten är rektangelns nedre hörn och den andra koordinaten är det övre hörnet.
_schema.circle Array med Geo Coordinates Beskriver ett cirkelformat område med en viss radie centrerad på en geografisk koordinat.
_schema.polygon Geo Circle En serie med fyra eller fler koordinater där de första och sista koordinaterna är identiska.
_schema.description Sträng En beskrivning av vad formen definierar.
_schema.elevation Dubbel Formens specifika eller lägsta höjd. Detta värde motsvarar WGS84 Datum och mäts i meter. I kombination med ceiling, kan den här egenskapen användas för att uttrycka en tredimensionell begränsningsram för en plats.
_id Sträng En unik systemgenererad identifierare för formen.
ceiling Dubbel Formens maximala höjd. Den här egenskapen är bara giltig när den används i kombination med elevation. Värdet motsvarar WGS84 Datum och mäts i meter. I kombination med elevation, kan den här egenskapen användas för att uttrycka en tredimensionell begränsningsram för en plats.

På denna sida