Geo Circle datatyp

Geo Circle är en standard-XDM-datatyp som beskriver den cirkelformade geografiska regionen, givet en viss radie centrerad på en viss uppsättning koordinater. Denna datatyp bygger på den allmänna specifikation som dokumenterats på schema.org.

{width="400"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_schema.coordinates
Geo Coordinates
Beskriver de geografiska koordinaterna för cirkelns mitt.
_schema.description
Sträng
En beskrivning av vad cirkeln innehåller.
_schema.radius
Dubbel
Längden på cirkelns radie. Detta värde motsvarar WGS84 Datum och mäts i meter.
_id
Sträng
Ett unikt, systemgenererat ID för cirkeln.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07