Geo Coordinates datatyp

Geo Coordinates är en standard-XDM-datatyp som beskriver platsens geografiska koordinater. Denna datatyp bygger på den allmänna specifikation som dokumenterats på schema.org.

{width="400"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_schema.description
Sträng
En beskrivning av vad koordinaterna identifierar.
_schema.elevation
Dubbel
Den specifika höjden för den definierade koordinaten. Värdet måste överensstämma med WGS84 Datum och mäts i meter.
_schema.latitude
Dubbel
Den signerade lodräta koordinaten för den geografiska punkten.
_schema.longitude
Dubbel
Den signerade vågräta koordinaten för den geografiska punkten.
_id
Sträng
Ett unikt, systemgenererat ID för koordinaterna.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07