Användargränssnittsguide för kantsegmentering

OBSERVERA

Kantsegmentering är nu allmänt tillgängligt för alla plattformsanvändare. Om du skapade kantsegment under betaversionen kommer dessa segment att fortsätta fungera.

Kantsegmentering är möjligheten att omedelbart utvärdera segment i Adobe Experience Platform på kanten, vilket möjliggör användning av samma sida och nästa sidpersonalisering.

VIKTIGT

Kantdata lagras på en edge-serverplats som ligger närmast den plats där de samlades in och kan lagras på en annan plats än den som anges som Adobe Experience Platform datacenter (eller huvudserver).

Dessutom kommer kantsegmenteringsmotorn endast att efterleva begäranden på kanten där det finns en primär markerad identitet, vilket är förenligt med icke-kantbaserade primära identiteter.

Frågetyper för kantsegmentering

För närvarande kan endast utvalda frågetyper utvärderas med kantsegmentering. I följande avsnitt finns en lista med frågetyper som kan utvärderas med kantsegmentering och de som för närvarande inte stöds.

Frågetyper som stöds

En fråga kan utvärderas med kantsegmentering om den uppfyller något av villkoren i följande tabell.

OBSERVERA

Om frågan matchar någon av frågetyperna i följande tabell utvärderas den automatiskt med kantsegmentering. Den här funktionen bestäms automatiskt av systemet utifrån frågeuttrycket.

Frågetyp Detaljer Exempel
En händelse En segmentdefinition som refererar till en enda inkommande händelse utan tidsbegränsning. Personer som har lagt till ett objekt i kundvagnen.
En händelse som refererar till en profil En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en enda inkommande händelse utan tidsbegränsning. Folk som bor i USA som besökte hemsidan.
Negerad enkel händelse med ett profilattribut En segmentdefinition som refererar till en negerad enkel inkommande händelse och ett eller flera profilattribut Personer som bor i USA och har not besökte hemsidan.
En händelse inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till en enda inkommande händelse inom 24 timmar. Personer som besökt hemsidan de senaste 24 timmarna.
En händelse med ett profilattribut inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en enda inkommande händelse inom 24 timmar. Personer som bor i USA och som har besökt hemsidan de senaste 24 timmarna.
Negerad enkel händelse med ett profilattribut inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en negerad enkel inkommande händelse inom 24 timmar. Personer som bor i USA och har not besökte hemsidan de senaste 24 timmarna.
Frekvenshändelse inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till en händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som besökte hemsidan minst fem gånger de senaste 24 timmarna.
Frekvenshändelse med ett profilattribut inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer från USA som besökte hemsidan minst fem gånger de senaste 24 timmarna.
Negerad frekvenshändelse med en profil inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och en negerad händelse som inträffar ett visst antal gånger inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som inte har besökt hemsidan mer än fem gånger de senaste 24 timmarna.
Flera inkommande träffar inom en tidsprofil på 24 timmar En segmentdefinition som refererar till flera händelser som inträffar inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer som besökte hemsidan eller har besökt utcheckningssidan inom de senaste 24 timmarna.
Flera händelser med en profil inom ett 24-timmarsfönster En segmentdefinition som refererar till ett eller flera profilattribut och flera händelser som inträffar inom ett tidsfönster på 24 timmar. Personer från USA som besökte hemsidan och har besökt utcheckningssidan inom de senaste 24 timmarna.

Nästa steg

Den här guiden förklarar hur du utvärderar segment med kantsegmentering på Adobe Experience Platform. Mer information om hur du använder användargränssnittet i Experience Platform finns i Användarhandbok för segmentering. Om du vill veta hur du utför liknande åtgärder och arbetar med segment med Experience Platform API:er kan du gå till API-guide för kantsegmentering.

På denna sida